Værktøjet Sikker på nettet.dk

Kurset er en introduktion til det gratis værktøj Sikker På Nettet.dk (SPN). SPN kan bruges til at lave en automatisk gennemgang af sikkerhed og opsætning af webserver/hjemmeside. Kurset fokuserer på SPN’s tests af hjemmesider, og vi kommer derfor ikke ind på test af e-mailservere og internetforbindelser.

Praktisk information

Dato
Tid Kl. 09:00 - 16:30
Pris Gratis
Sprog
Dansk
Møde
Punktum dk
Sted Online, via BigBlueButton

Kurset er struktureret i moduler, der fokuserer på de enkelte kategorier af resultater fra SPN-testen. Modulerne er IPv6, HTTPS, DNSSEC og HTTP-headers. I hvert modul forklarer vi teknologien, og hvad formålet er med den, samt hvad man skal være opmærksom på under konfiguration.

Hvert modul tager udgangspunkt i SPN-testresultater fra forskellige kendte offentlige websites. Vi gennemgår resultaterne og snakker om, hvilke problemer de har samt vurderer, hvor alvorligt et problem det er alt efter hvilken type organisation er. I løbet af dagen vil der også være mulighed for at spørge ind til egne resultater.

Hvis der er behov for at gå mere i dybden med DNS eller IPv6 kan man deltage i "DNS for Teknikere" torsdag den 8. juni 9-16.30 og "IPv6 for Teknikere" fredag den 9. juni 9-16.30.

Det er normalt at have et eller flere opklarende spørgsmål efter tekniske kurser. Den 14. juni holder vi derfor et opsamlingskursus, hvor det er muligt at stille opfølgende spørgsmål. Hvis du efter SPN-kurset har spørgsmål - om SPN, om egne resultater, eller om teknikken vi gennemgår - så er der altså mulighed for at få dem besvaret denne dag.

Tidspunkt
Program
09:00-09:15
Velkomst og intro
09:15-10:30
IPv6
10:30-10:45
Pause
10.45-12.00
HTTPS
12.00-13.00
Frokostpause
13.00-14.15
DNSSEC
14.15-14.30
Pause
14.30-15.45
HTTP-headers
15.45-16.30
Spørgsmål

Målgruppe

Kurset er målrettet systemadministratorer og andre med en interesse i at bruge SPN til at teste hjemmesider og forstå resultaterne.

Thomas Steen Rasmussen

Thomas Steen Rasmussen

Systemarkitekt

thomas@tyktech.dk

Thomas har en bred viden indenfor netværk, sikkerhed, udvikling, systemdesign og systemadministration. Derudover beskæftiger han sig med DNS-tjenesten censurfridns, arrangerer BornHack, driver ’Tor noder’ og skriver open source-software.