Brug af forhandlerkonto

Alle forhandlere skal have en konto hos Punktum dk. Alle forhandlerens køb hos os vil blive fratrukket forhandlerens konto, og der skal derfor altid være dækning på kontoen.

En forudbetalingsmodel betyder ikke væsentlige ændringer af de services, som forhandlerne benytter i dag til:

 • Ansøgning/registrering af domænenavne

 • Forlængelse af perioder for domænenavne

Dog med én undtagelse:

Ved anmodninger fra forhandlerne, vil der blive foretaget et kreditcheck mod forhandlerens konto.

 • For ansøgning/registrering kan dette resultere i en afvisning, hvis der ikke er dækning til den ønskede operation.
 • Ved forlængelse har dette ingen betydning og forlængelse vil altid kunne foretages under rammerne for forhandleraftalen.
 • For genopretning kan dette resultere i en afvisning, hvis der ikke er dækning for den ønskede operation.
 • For forhandleren vil der være mulighed for at se balancen på sin forhandlerkonto i både EPP og forhandlerportalen.

Indbetaling kan ske via online indbetaling i forhandlerportalen, eller via bank overførsel til Punktum dk-kontonummer, der er tilknyttet forhandlerkontoen.

Med omlægningen åbner vi også for muligheden for at benytte forhandlerkontoen til genoprettelse fra suspension for domænenavne, som er suspenderede grundet manglende betaling eller udløbet og efterfølgende suspenderede med henblik på opsigelse og sletning.

Hvad skal du gøre for at bruge denne model?

 • Sørge for at der er dækning på din forhandlerkonto
 • For brugere af EPP, er det en god ide at sørge for, at dit system kan håndtere fejl 2104 ”Billing Failure”, som kan fremkomme ved ansøgning/oprettelse af domænenavne.
 • Mulighed for med den nye model
 • For brugere af EPP, implementere ”info balance” kommandoen i dit system
 • For brugere af forhandlerportalen, se på balance informationen under ”Payment and Invoices”
 • Se på mulighederne for indbetaling til din forhandlerkonto:
 • For brugere af forhandlerportalen, se på ”Add Funds” under ”Payment and Invoices”, hvor der kan indbetales ved brug af kreditkort
 • For forhandlere som ønsker at indbetale via bank (FIK), finde DK Hostmasters indbetalingskontonummer tilknyttet din forhandlerkonto under ”Payment and Invoices”

Detaljer om implementeringen af EPP er at finde i vores DKHM RFC ”Prepaid Account Information with the EPP Service

Klager - mor og datter på cafe

Guides og vejledninger

Her finder du guides til forhandlerfunktioner hos Punktum dk.