Hvor kan jeg klage over indholdet på en hjemmeside?

Tilbage til alle spørgsmål og svar

Det afhænger af sagens karakter, hvor du kan klage over indholdet på en hjemmeside.

Hvis der er tale om, at hjemmesiden anvendes til svindel, bedrageri eller andet kriminelt, skal du anmelde sagen til politiet. Se her hvordan du foretager en anmeldelse på politiets hjemmeside.

Der er tre helt særlige situationer, hvor Vilkår for brugsret til et .dk-domænenavn giver Punktum dk kompetence til at tage et domænenavn fra registranten på baggrund af den måde domænenavnet bliver anvendt på. Det drejer sig om

  1. Typosquatting,
  2. Ved åbenbar risiko for økonomisk kriminalitet eller phishing/malware, og
  3. Ved åbenbart ulovlige handlinger, der krænker væsentlige sikkerheds- eller samfundsmæssige hensyn. Du kan finde mere uddybende information om dette her, og om hvordan du indsender en klage til os.

En klage over anvendelse af et .dk-domænenavn til såkaldt Domain Name Warehousing eller på en måde, som er i strid med God Domænenavnsskik, kan indbringes for Klagenævnet for Domænenavne. Læs mere om Klagenævnet på www.domaeneklager.dk.

Du kan altid vælge at indbringe en konflikt vedrørende indholdet på en hjemmeside for de almindelige domstole.

Du kan finde mere uddybende information om dine klagemuligheder her.