Klag over indhold på en hjemmeside

Hvis du ønsker at klage over indholdet på en hjemmeside med et .dk-domænenavn, afhænger det af sagens karakter, hvor du har mulighed for at klage.

Bedrageri eller anden it-relateret økonomisk kriminalitet

Hvis der er tale om kriminelle forhold, f.eks. bedrageri eller lignende, er politiet den rette myndighed til at efterforske dette. Det gælder også sager om misbrug af personlige oplysninger på en hjemmeside og sager om krænkelse af immaterielle rettigheder, f.eks. salg af kopivarer.
Du kan læse mere om anmeldelser til politiet og foretage din anmeldelse på politiets hjemmeside.

Uberettiget anvendelse af personoplysninger

Hvis sagen drejer sig om uberettiget anvendelse eller videregivelse af personoplysninger, kan dette anmeldes til Datatilsynet. Det kan f.eks. være sager, hvor en registrant får sine kontaktoplysninger fra Punktum dk's offentlige whois-database kopieret af andre, som anvender dem til et formål, som den pågældende person ikke har givet tilladelse til. Det kan også være sager, hvor der f.eks. ligger billeder af en person på en hjemmeside, og den pågældende person ikke har givet samtykke til anvendelse og offentliggørelsen af billedet. 

Du kan læse mere om Datatilsynet på deres hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Ønske om suspension af et .dk-domænenavn

Det er de danske retsinstanser, der vurderer lovligheden af indholdet på en hjemmeside. Som hovedregel skal der derfor indhentes en retskendelse, hvor en domstol har vurderet lovligheden af f.eks. de pågældende hjemmesider, for at Punktum dk kan slette eller overdrage et .dk-domænenavn.

Der er dog fire særlige suspensionsbestemmelser vedrørende indholdet på en hjemmeside i Punktum dk's brugervilkår, hvor vi har mulighed for at suspendere og efterfølgende slette, blokere eller overdrage et domænenavn. Dem kan du læse om herunder.

 

Klager over indhold på en hjemmeside af andre årsager

En klage over anvendelsen af et .dk-domænenavn, f.eks. indholdet af en hjemmeside under .dk-domænenavnet kan indbringes for Klagenævnet for Domænenavne, som er et uafhængigt nævn, der netop behandler klager vedrørende registreringen og anvendelsen af .dk-domænenavne.

Du kan læse mere om Klagenævnet for Domænenavne på nævnets hjemmeside www.domaeneklager.dk, hvor du også finder klagenævnets sagsportal og klagevejledning.

Det er naturligvis også muligt at indbringe en konflikt om indholdet på en hjemmeside under et .dk-domænenavn for de almindelige domstole. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette, kan du læse mere på domstolenes hjemmeside www.domstol.dk.