Ordforklaring

Vi bruger vi til tider nogle lidt anderledes ord her os os. Her kan du se en forklaring på begreberne i vores verden.

Begreb

Forklaring

Aftalen

Ved aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Punktum dk og registranten om brugsretten til et .dk-domæne. Ved aftaleindgåelse accepteres vilkår for brugsret til et .dk-domæne.

Ansøger En ansøger er en juridisk eller fysisk person, der indgiver en ansøgning om et domænenavn. En ansøger kan kun komme i betragtning til en brugsret til et domænenavn, der ikke allerede er registreret.
Ansøgning Ved en ansøgning til et domænenavn forstås den forespørgsel som formidles til Punktum dk via registrator eller venteliste om brugsret til et .dk- domænenavn.
Autoritative navneservere En autoritativ navneserver har den autoritative kopi af zonefilerne for det domæne, den er autoritativ for.
Betaler Ved betaler forstås den fysiske eller juridiske person, som registranten har udpeget til at varetage alle betalinger vedrørende domænenavnet.
Blokering Blokering af et domænenavn indebærer, at domænenavnet overdrages til den, der har blokeret domænenavnet i henhold til Vilkår for brugsret til et .dk-domænenavn. Der tilknyttes ikke navne-servere til domænenavnet, som dermed er blokeret for anvendelse. Der skal ikke betales periodegebyr for et blokeret domænenavn.
Brugsret Med brugsret forstås retten til at bruge et .dk-domænenavn. Man opnår brugsretten ved at indgå en aftale herom med Punktum dk.
DIFO DIFO er en forkortelse af foreningen, Dansk Internet Forum. Erhvervsstyrelsen har givet DIFO tilladelse til at være administrator af .dk-domænenavnene
.dk-domænenavn Ved .dk-domænenavn forstås et andenordensdomænenavn under top level-domænet .dk, f.eks. dr.dk eller dsb.dk.
Domænenavn Et domænenavn er et sprogligt alias til en IP-adresse.
DNS Domain name system er det hierarkiske decentraliserede navnesystem for computere, services eller andre ressourcer, der er forbundet med internettet.
DNSSEC DNSSEC er en forkortelse for Domain Name System Security Extensions. DNSSEC er en sikkerhedsforanstaltning, der muliggør verificering af rigtigheden af svaret på en DNS-forespørgsel.
Domæneloven Ved domæneloven forstås lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner.
Elektronisk identifikation Ved elektronisk identifikation forstås enhver digital kontrolforanstaltning, som en registrant eller ansøger skal gennemgå for at dokumentere sine kontaktoplysninger og identitet overfor Punktum dk.
Fuldmægtig Ved fuldmægtig forstås den fysiske eller juridiske person, som registranten har givet fuldmagt til at foretage handlinger over for Punktum dk i henhold til de vilkår, som Punktum dk har fastlagt for fuldmægtigforholdet.
Genopretning Ved genopretning forstås, at suspension bliver ophævet, således at domænenavnet på ny er aktivt.
Klagenævnet for Domænenavne Klagenævnet for Domænenavne er det uafhængige klagenævn, der afgør tvister om .dk-domænenavne. Se nærmere på www.domaeneklager.dk
Kontaktoplysninger Kontaktoplysninger er navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer. For juridiske personer med dansk CVR-nummer gælder CVR-nummer i tillæg til ovenstående.
Navneserver En navneserver tilvejebringer svar på forespørgsler i en vejviserservice. Den er ofte brugt til at oversætte domænenavne, der er lette at huske, om til IP-adresser, der er tilknyttet en webserver.
Navneserveransvarlig En navneserveransvarlig er den fysiske eller juridiske person, som har kontrollen over de navneservere, som et domænenavn er tilknyttet.
Navneservice En navneservice kører en eller flere navneservere.
Nøgleansvarlig Ved nøgleansvarlig forstås en fysisk eller juridisk person, som håndterer transaktioner, som indebærer ændringer i opsætning og indhold af krypteringsnøgler for DNSSEC.
Overdragelse En overdragelse sker, når en registrant videregiver brugsretten til et domænenavn til en anden fysisk eller juridisk person.
Periodegebyr Et periodegebyr er det gebyr, der betales i en registreringsperiode for at have brugsretten til et .dk-domænenavn.
Punktum dk Punktum dk A/S er et driftsselskab, der er 100 % ejet af DIFO, med henblik på at varetage administrationen af .dk-domænenavne.
Registrant Ved registrant forstås den fysiske eller juridiske person, der har indgået en aftale med Punktum dk om brugsretten til et .dk-domænenavn.
Registrator Ved registrator forstås en forhandler, der på vegne af registranten ansøger om brugsret til et .dk-domænenavn.
Registreringsperiode Registreringsperioden er den tidsperiode, hvor et domænenavn er registreret for.
Sletning Sletning af et domænenavn indebærer, at brugsretten til et domænenavn ophører, og aftalen med Punktum dk bortfalder. Derved bliver domænenavnet ledigt for registrering.
Suspension Suspension af et domænenavn indebærer, at domænenavnet frakobles navneservere og dermed ikke er aktivt. Det indebærer, at en eventuel hjemmeside og e-mailadresse på domænenavnet er ude af funktion.
VID-kontakt Ved VID-kontakt forstås den fysiske eller juridiske person, som registranten har givet bemyndigelse til at godkende eller afvise bestemte transaktioner vedr. domænenavnet over for Punktum dk i henhold de vilkår, som Punktum dk har fastlagt for VID-servicen.
Vilkår Med vilkår forstås Vilkår for brugsret til et .dk-domænenavn, der fastsætter betingelser for at opnå ret til at bruge et andenordens domænenavn under .dk-domænet, samt rettigheder og forpligtelser i forbindelse med anvendelse af et .dk-domænenavn.
Whois-databasen Med whois-databasen forstås Punktum dk's offentlige database over registrerede domænenavne. I databasen fremgår registrantens og fuldmægtigens navn, adresse og telefonnummer og bruger-id, medmindre disse er berettiget til anonymitet.