Typosquatting

Typosquatting indebærer, at et domænenavn anvendes til at skabe forveksling med et andet næsten identisk domænenavn og dermed skaber trafik på egen hjemmeside. Det kan være når en bruger foretager en fejlagtig indtastning, stavefejl eller ombytning af ord.

Du kan klage over typosquatting hos Punktum dk, hvis en række betingelser er opfyldt.

Hvilke betingelser skal være opfyldt?

For at Punktum dk kan suspendere domænenavnet på baggrund af denne regel, skal disse betingelser være opfyldt:

  1. Der er en nærliggende risiko for, at internetbrugeres stavefejl eller slåfejl ved indtastning af en URL i et adressefelt udnyttes til at skabe forveksling med et andet næsten identisk domænenavn og dermed ska­ber trafik på egen hjemmeside,
  2. Registranten af det domænenavn, der udnyttes ved forveksling, indgiver anmeldelse,
  3. det domænenavn, der udnyttes ved forveksling, og det anmeldte domænenavn er aktive over for almenheden, f.eks. til drift af en hjemmeside,
  4. det anmeldte domænenavn er registreret på et senere tidspunkt, end anmel­deren har fået sit domænenavn registreret,
  5. Registranten af det anmeldte domænenavn ikke har relevante navne- eller varemærkerettigheder eller andre kendetegnsrettigheder eller anden saglig grund til at gøre brug af domænenavnet, og
  6. Registranten af det anmeldte domænenavn og/eller en juridisk eller fysisk person med nær tilknytning til Registranten har registreret mindst to andre domæne­navne med tilsvarende nærliggende risiko for forveksling som omtalt ovenfor.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at alle betingelser skal være opfyldt, for at vi kan suspendere domænenavnet. Hvis alle betingelser ikke er opfyldt, er Punktum dk ikke berettiget til at suspendere domænenavnet.

For yderligere oplysninger og for den nøjagtige ordlyd af denne suspensionsbestemmelse henviser vi til punkt 9.1 i Punktum dk's brugervilkår.

Sådan gør du

Udfyld skema i vores kontaktformular.

Vi vil herefter undersøge sagen og træffe afgørelse om, hvorvidt klagen skal føre til suspension, blokering eller sletning af domænenavnet.