Kan jeg klage over en såkaldt domænehaj (Domain Name Warehousing)?

Tilbage til alle spørgsmål og svar

Ja, det skal du gøre til Klagenævnet for Domænenavne, som har kompetence til at behandle denne type af sager efter domæneloven. Se her hvordan du kan klage til Klagenævnet for Domænenavne.

Domain Name Warehousing bliver i loven beskrevet som at registrere eller opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje.