Skal Punktum dk indgå en databehandleraftale med mig, når jeg eller min virksomhed har registreret et .dk-domænenavn?

Tilbage til alle spørgsmål og svar

Nej. Persondatalovgivningen stiller krav om, at der indgås en databehandleraftale mellem en dataansvarlig og dennes databehandler(e). Vi er i imidlertid ikke databehandler for registranter, men derimod dataansvarlig.

En dataansvarlig afgør formålet med behandlingen af persondata – og hvilke hjælpemidler, der må benyttes i forbindelse med behandlingen.

En databehandler behandler persondata på vegne af – og efter instruks fra – den dataansvarlige.

Rollerne er overordnet beskrevet i Datatilsynets generelle vejledning om persondataforordningen og væsentligt mere detaljeret i en specifik vejledning om emnet.

Punktum dk behandler registranters persondata, men vi fastsætter også formålet med behandlingen (primært etablering og vedligeholdelse af kundeforholdet) og de hjælpemidler, behandlingen sker med (Punktum dk's it-systemer). Punktum dk er derfor dataansvarlig for sine registranters persondata, og lovgivningen stiller dermed ikke krav om, at der indgås en databehandleraftale.