høring domstole 2024

DIFO fastholder, at der skal ske domstolsprøvelse i forbindelse med ulovligt indhold på nettet

4. april 2024

DIFO har afholdt en mundtlig og skriftlig høring af internetsamfundet om, hvorvidt offentlige myndigheder skal have mulighed for at udstede påbud om blokering af adgang til hjemmesider og domænenavne uden retskendelse, men alene på baggrund af en afgørelse.

DIFO modtog mange gode inputs fra de forskellige aktører, hvor nogle var for administrative påbud og andre var imod administrative påbud. Høringssvarene var således ikke entydige. 

DIFO har baggrund af høringssvarene besluttet at fastholde sit nuværende standpunkt om, at der skal ske en domstolsprøvelse. DIFO har bl.a. lagt vægt på, at .dk-domænenavne p.t. ikke anvendes til misbrug i væsentlig grad 

Læs notatet fra den mundtlige og og skriftlige høring her. 

Vi takker internetsamfundet mange gange for jeres deltagelse.