Teamsmøde

Ansøgninger om medlemskab af DIFO

Enhver organisation eller forening, der repræsenterer en vigtig del af det danske internetsamfund, kan blive medlem af DIFO. DIFOs bestyrelse eller direktør behandler ansøgningerne i henhold til DIFOs vedtægter.

Februar 2024

DIFO’s direktør har den 27. februar 2024 behandlet ansøgningen fra en privat virksomhed på vegne af Søren, (resten af navnet anonymiseret), om medlemskab på vegne af bestyrelsen ud fra mandat givet af bestyrelsen. 

Den private virksomhed opfylder ikke kravene, som fremgår af DIFO’s vedtægter §3, hvoraf det fremgår, at enhver organisation med et lovligt virke, som repræsenterer en vigtig del af internetsamfundet, kan optages som medlem af DIFO. 

Ansøgningen er derfor ikke imødekommet.


December 2023

DIFO’s direktør har den 18. december 2023 behandlet ansøgningen fra privatpersonen Kim, (resten af navnet anonymiseret), om medlemskab på vegne af bestyrelsen ud fra mandat givet af bestyrelsen. 

Da Kim, (resten af navnet anonymiseret), er privatperson opfylder han ikke kravene, som fremgår af DIFO’s vedtægter §3, hvoraf det fremgår, at enhver organisation med et lovligt virke, som repræsenterer en vigtig del af internetsamfundet, kan optages som medlem af DIFO. 

Ansøgningen er derfor ikke imødekommet.


September 2023

Den 27. september 2023 behandlede DIFOs bestyrelse en ansøgning om medlemskab fra foreningen “Teleindustrien”.

Bestyrelsen har vurderet, at foreningen opfylder betingelserne som fremgår af DIFOs vedtægter §3, hvoraf det fremgår at enhver organisation med et lovligt virke, som repræsenterer en vigtig del af internetsamfundet kan optages som medlem.

Ansøgningen er derfor imødekommet.


December 2022

DIFOs direktør har den 29. november 2022 behandlet ansøgningen fra privatpersonen Anders, (resten af navnet anonymiseret), om medlemskab på vegne af bestyrelsen ud fra mandat givet af bestyrelsen.

Da Anders, (resten af navnet anonymiseret), er privatperson opfylder han ikke kravene, som fremgår af DIFOs vedtægter §3, hvoraf det fremgår, at enhver organisation med et lovligt virke, som repræsenterer en vigtig del af internetsamfundet, kan optages som medlem af DIFO.

Ansøgningen er derfor ikke imødekommet.


December 2021

Den 16. december 2021 behandlede DIFOs bestyrelse en ansøgning om medlemskab fra foreningen “Digitalt Ansvar”.

Bestyrelsen har vurderet, at foreningen opfylder betingelserne som fremgår af DIFOs vedtægter §3, hvoraf det fremgår at enhver organisation med et lovligt virke, som repræsenterer en vigtig del af internetsamfundet kan optages som medlem.

Ansøgningen er derfor imødekommet.


April 2021

Den 26. april 2021 behandlede DIFOs bestyrelse en ansøgning om medlemskab fra foreningen “Rådet for Digital Sikkerhed”.

Bestyrelsen har vurderet, at foreningen opfylder betingelserne som fremgår af DIFOs vedtægter §3, hvoraf det fremgår at enhver organisation med et lovligt virke, som repræsenterer en vigtig del af internetsamfundet kan optages som medlem. 

Ansøgningen er derfor imødekommet.


September 2020

DIFOs direktør har den 10. september behandlet ansøgningen fra privatpersonen Jonas, (resten af navnet anonymiseret), om medlemskab på vegne af bestyrelsen ud fra mandat givet af bestyrelsen. 

Da Jonas, (resten af navnet anonymiseret), er privatperson opfylder han ikke kravene, som fremgår af DIFOs vedtægter §3, hvoraf det fremgår at enhver organisation med et lovligt virke, som repræsenterer en vigtig del af internetsamfundet kan optages som medlem af DIFO.

Ansøgningen er derfor ikke imødekommet.