Blokeringer

Her finder du svar på de mest almindelige spørgsmål om blokering/deaktivering af et domænenavn.

Blokering

Når et .dk-domænenavn blokeres, stoppes vejviserfunktionen, og hjemmesiden vises ikke længere, hvis domænenavnet indtastes i browseren. Som følge heraf afskæres den umiddelbare adgang til en hjemmeside. 

Samtidig med, at domænenavnet ikke længere kan vise internetbrugere vej til en hjemmeside, herunder undersider, lukkes alle tjenester under domænenavnet, herunder e-mailtjenester. Blokering af et domænenavn kan derfor også have utilsigtede eller ikke-proportionale konsekvenser for registrantens i øvrigt lovlige aktiviteter.

Det ulovlige indhold er dog stadig på internettet og kan tilgås via IP-adressen. 

Registranten kan registrere et nyt domænenavn og få dette til at pege på 
hjemmesiden med det ulovlige indhold.

Registranten bliver ved med at kunne ses i Punktum dk’s offentlige WHOIS-database. 

Før domstolskendelse

Du skal undersøge, hvem kendelsen skal rettes mod. 

Det almindelige proportionalitetsprincip betyder, at der skal anvendes det mindst indgribende effektive middel. Et påbud om blokering skal derfor rettes mod krænkeren eller tekniske mellemmænd, fx webhostingselskabet eller den navneserveransvarlige. 

Kun hvis dette er umuligt, udsigtsløst eller utilstrækkeligt, kan kendelsen rettes mod Punktum dk.

Højesteret afgjorde den 23. marts 2021, at blokering af ulovligt indhold på en hjemmeside skal rettes mod krænkeren eller tekniske mellemmænd, fx webhostingselskabet. Kun hvis dette er umuligt, udsigtsløst eller utilstrækkeligt, kan påbuddet rettes mod Punktum dk.

Kendelsen kan ses her.

Det er ikke nødvendigt, da Punktum dk vil være part i sagen og retten vil derfor indkalde Punktum dk til retsmødet. Punktum dk vil værdsætte at blive orienteret senest, når I sender sagen til retten. Dette giver Punktum dk mulighed for eventuelt at afgive en afståelseserklæring fra at møde i retten, hvilket gør domstolsbehandlingen hurtigere.

Efter domstolskendelse

Hvad skal der stå i kendelsen?

For at Punktum dk kan gennemføre blokering af domænenavnet, er det nødvendigt, at kendelsen indeholder følgende information:

  • En korrekt angivelse af domænenavnet, som skal blokeres,
  • En korrekt angivelse af registrantens navn og adresse og
  • Angivelse af hvordan begrebet blokering skal defineres, idet Punktum dk udelukkende er i stand til at ”blokere” et domænenavn ved at deaktivere henvisningen til en bestemt navneserver. 

Du kan sende kendelsen via kontaktformularen på Punktum dk’s hjemmesiden. Du kan finde kontaktformularen her, eller via Punktum dk’s hjemmeside, brug kategorien ”Beslaglæggelse/retskendelse” og derefter ”Andet”.

Blokeringen effektueres ved, at Punktum dk deaktiverer henvisningen til registrantens navneserver. Efter effektueringen underretter Punktum dk registranten om, at domænenavnet er blokeret. 

Politiet skal sørge for at få blokeringen ophævet, når den ikke længere er relevant.

Kontakt os

Har du spørgsmål om blokering/deaktivering, kan du skrive til os her.