Politik om informationssikkerhed

Punktum dk's informationssikkerhedspolitik beskriver vores strategi for, hvordan vi håndterer data og identitetsoplysninger. 

Vores mål er at have en effektiv og sikker databehandling, og derfor efterlever vi ISO 27001-standarden. Det betyder, at vi:

  • Beskytter vores kritiske og følsomme informationer og informationssystemer mod afsløringer og uautoriseret anvendelse
  • Sikrer at data er tilgængelig, når vi skal bruge dem, og de it-programmer, som håndterer informationerne, fungerer korrekt

Derudover indeholder politikken også en beskrivelse af ansvarsfordelingen for, at informationssikkerhedspolitikken overholdes samt de procedurer, der tages i brug i tilfælde af brud på sikkerhedspolitikken.

Læs hele vores informationssikkerhedspolitik her

Læs mere om ISO 27001-ledelsessystemet her