Sikkerhedsmæssige eller samfundsmæssige hensyn

- punkt 9.3 i Vilkår om brugsret til et .dk-domænenavn.

Hvis du oplever, at et domænenavn bruges til at krænke væsentlige sikkerhedsmæssige eller samfundsmæssige hensyn, kan du rette henvendelse til os og indgive en klage. Det gælder f.eks. seksuelle krænkelser af børn eller terrorpropaganda.

Betingelser 

Der er to betingelser, som skal være opfyldt, for at vi kan suspendere suspenderer domænenavnet:

  1. Domænenavnet anvendes i forbindelse med åbenbart ulovlige handlinger eller undladelser, der krænker væsentlige sikkerhedsmæssige eller samfunds­mæssige hensyn, og
  2. forholdene taler for ikke at afvente en afgørelse fra Klagenævnet for Domæne­navne eller domstolene.

Begge betingelser skal være opfyldt, for at vi kan suspendere domænenavnet. Denne suspensionsregel kan ikke anvendes alene på baggrund af ulovlige handlinger.

Sådan gør du

Udfyld skemaet i vores kontaktformular.

Hvad vægter vi?

På baggrund af din klage vurderer vi, om begge betingelser er opfyldt. Vurderingen foretages både på baggrund af den fremsendte dokumentation og på vores egne undersøgelser af klagen.

Klager med henblik på suspension af et .dk-domænenavn med baggrund i denne suspensionsregel afgøres af DIFOs bestyrelse, og der stilles høje krav i forhold til de sikkerheds- og samfundsmæssige hensyn, for at bestemmelsen kan anvendes. Det vil sige eksempelvis seksuelle krænkelser af børn eller terrorpropaganda. Bestemmelsen vil derfor ikke kunne anvendes i situationer, hvor en privatperson eller en privat virksomhed blot føler sig generet af registreringen af det pågældende .dk-domænenavn.

For yderligere oplysninger og for den nøjagtige ordlyd af denne suspensionsbestemmelse henviser vi til punkt 9.3 i Punktum dk's vilkår. Du kan finde vores vilkår her.