Ulovligt indhold på nettet – hvad kan infrastruktur-udbydere gøre?

Hvordan opnår man både effektiv online retshåndhævelse og retssikkerhed på internettet i forbindelse med ulovligt indhold? Det spørgsmål bliver i stigende grad relevant i takt med, at behovet for regulering og løsning af tvister om adfærd på nettet presser sig på.

Dette kursus giver en grundlæggende forståelse af, hvordan internettet virker, og hvilke aktører der får det til at ske. Men også hvordan man kan fjerne og blokere for ulovligt indhold uden unødigt at krænke borgernes rettigheder. Vi ser både på det teknisk praktiske, på den seneste danske retspraksis om proportionalitet og prioriteringsrække mellem de aktører, der får det til at ske, og hvordan Punktum dk i praksis håndterer krænkende indhold på nettet.


Praktisk information

Dato: 23. november 2023

Tid: 09:00 - 12:00

Pris: Gratis

Sprog: Dansk


Program

09.00-09.05Velkomst og introduktion
09.05-09.45Hvem gør hvad på internettet? En præsentation af Punktum dk og vores rolle som udbyder af internetfunktionalitet En præsentation af de tjenester, der gør det muligt at finde frem til en hjemmeside. Og af de tjenesteudbydere, der får det til at ske: Internetudbydere, domæneadministratorer, webhosting, hjemmesideejere mv.
09.45-10.00Pause
10.00-10:45Fjerne og spærre for indhold på nettet. Retslige påbud og forbud målrettet indhold på nettet – hvilken effekt har det på den måde internettet virker på? Hvordan kan uønsket effekt ved retshåndhævelse undgås?
10.45-11.00Pause
11.00-12.00Ansvar på nettet i praksis. Snitflade mellem retshåndhævelse og domæneadministration – gennemtvingelse af retsafgørelser i praksis

Målgruppe

Kurset er målrettet embedsmænd, der i disse år oplever et stigende behov for regulering af adfærd på nettet, samt advokater og dommere, som har brug for at forstå, hvad internettets funktionalitet betyder for løsningen af tvister, der opstår på nettet, udfolder sig digitalt, men gør skade i den fysiske virkelighed.


Underviser

Laila Sylvesta Jensen, Juridisk chef i Punktum dk


Tilmelding

Skriv en mail til tilmelding@punktum.dk med navn, e-mailadresse og evt. virksomhed.