Hvad er forskellen på en registrant, fuldmægtig og betaler?

Tilbage til alle spørgsmål og svar

Registrant

Når du har registreret et .dk-domænenavn, er du registrant af domænenavnet. Det er dig, som har indgået aftalen med os, og du har derfor brugsretten til domænet. Dette omfatter et årligt periodegebyr for at beholde brugsretten til domænet. Som registrant kan du foretage alle rettelser vedrørende domænenavnet på vores online selvbetjening.

Fuldmægtig

Registranten kan give en anden person eller virksomhed fuldmagt til at udføre handlinger vedrørende domænenavnet. Denne rolle kaldes fuldmægtig og vil få tilknyttet et separat bruger-id.

Fuldmægtig kan varetage følgende: Skifte af navneservere, DNSSEC, oprette navneservere på domænenavnet, ændre registreringsperiode for et domænenavn og udskifte personen, der varetager betalerrollen mv. 

Nogle handlinger, som er igangsat af fuldmægtig, skal godkendes af registranten. Det gælder f.eks. overdragelse eller opsigelse af domænenavnet.

Betaler

Registranten kan videregive betalingen af domænenavnet til en anden person eller virksomhed. Denne rolle kaldes betaler og vil få tilknyttet et separat bruger-id.

Betaleren kan ikke udføre andre handlinger end at betale for domænenavnet.

 

Registranten kan administrere og oprette roller inde via login på vores selvbetjening under menupunktet "Domænenavne".

Er dit domænenavn forhandlerhåndteret af din udbyder, kan du ikke oprette roller. Du kan læse mere om forhandlerhåndtering her.