Hvornår kan jeg klage til Punktum dk, Klagenævnet for Domænenavne og politiet?

Tilbage til alle spørgsmål og svar

Der er tre særlige situationer, hvor Punktum dk har kompetence til at tage et domænenavn fra en registrant på baggrund af brugen af domænenavnet. Disse tilfælde er beskrevet i afsnit 9 i Vilkår for brugsret til et .dk-domænenavn.

Det drejer sig om 1. Typosquatting, 2. Åbenbar risiko for økonomisk kriminalitet eller phishing/malware, eller 3. Åbenbart ulovlige handlinger, der krænker væsentlige sikkerheds- eller samfundsmæssige hensyn.

I alle tre situationer er der en række betingelser, der alle skal være opfyldt, for at vi er berettiget til at gøre noget ved et domænenavn. Du kan finde mere uddybende information her, og om hvordan du indsender en klage til Punktum dk.

Klagenævnet for Domænenavne behandler sager, hvor der er en tvist mellem to parter om, hvem der har mest ret til et .dk-domænenavn. Det betyder, at du f.eks. kan klage ved Klagenævnet, hvis der er én, der har registreret et domænenavn, som krænker dine navne- eller varemærkerettigheder. 

Du kan også klage til Klagenævnet for Domænenavne, hvis du synes, at et domænenavn bruges til Domain Name Warehousing eller i strid med God Domænenavnsskik. Og så kan du kan klage til Klagenævnet for Domænenavne over beslutninger truffet af os.

Du kan finde yderligere klagevejledning om mere uddybende information her.

Politiet

Hvis der er tale om svindel, bedrageri eller anden it-relateret kriminalitet, er politiet den rette myndighed til at efterforske dette. Det betyder, at du skal anmelde forholdet til politiet.

Se mere på politiets hjemmeside, om hvordan du foretager en anmeldelse til politiet.