Høring 2023

Invitation til høring om administrative påbud om blokering af hjemmesider og domænenavne

25. maj 2023

Skal offentlige myndigheder have mulighed for at udstede påbud om blokering af adgang til hjemmesider og domænenavne uden retskendelse, men alene på baggrund af en afgørelse?

Dansk Internet Forum (DIFO) inviterer til en høring med henblik på at afdække internetsamfundets holdning til administrative påbud i forbindelse med blokering af hjemmesider og domænenavne.

Tidspunkt: Onsdag, den 21. juni 2023, kl.: 14:00-16:00

Sted: DIFO/Punktum dk, Ørestads Boulevard 108, 2300 København S.

Den nye EU-forordning, Digital Service Act (DSA), forudsætter, at myndigheder kan påbyde, at der gribes ind over for ulovligt indhold på internettet uden forudgående retskendelse. Dette skal dog ske på baggrund af et påbud udstedt i medfør af EU-ret eller national ret. Den nye forordning afspejler den generelle tendens i samfundet mod at sætte mere ind over for ulovligt og skadeligt indhold på internettet – også uden at dette nødvendigvis sker på baggrund af en retskendelse.

DIFO forventer, at den stigende tendens mod bekæmpelse af ulovligt og skadeligt indhold på et tidspunkt vil føre til ny lovgivning, som gør det aktuelt for DIFO at have en holdning til administrative påbud. Konkret har Sikkerhedsstyrelsen spurgt om DIFO’s/Punktum dk’s holdning hertil.

Da DIFO repræsenterer internetsamfundet, ønsker vi at afdække internetsamfundets holdning til administrative påbud.

På baggrund af høringen udarbejdes et høringsnotat, der vil blive offentliggjort på DIFO’s hjemmeside. Resultatet af høringen vil kunne blive brugt som input til fremtidige høringssvar vedrørende administrativt påbud. 

Program 
14:00Ankomst, velkomst og introduktion ved adm. direktør for DIFO, Jakob Bring Truelsen.
14:15Korte oplæg af Sikkerhedsstyrelsen, Digitalt Ansvar, Teleindustrien og Institut for Menneskerettigheder med henblik på at afdække fordele, ulemper og evt. retssikkerhedsmæssige overvejelser.
15:00Mundtlig drøftelse blandt deltagerne.
15:40Mundtlig høring om internetsamfundets holdning til, hvorvidt der skal gives offentlige myndigheder mulighed for at udstede administrative påbud om blokering af hjemmesider.
15:50Afslutning.

Tilmelding

Skriv en mail til tilmelding@punktum.dk senest fredag den 16. juni 2023, hvis du ønsker at deltage. 

Vi glæder os til at byde velkommen.