Brug for oplysninger om en andens domæne?

Hvis du har brug for at få udleveret konkrete oplysninger, hvor du ikke selv er registrant, skal du udfylde denne kontaktformular.

Når vi har modtaget din anmodning om oplysninger om en andens domæne eller registranten af et andet domæne, foretager vi en vurdering af, om du har en retlig interesse i at få udleveret oplysningerne. På den baggrund træffer vi afgørelse om, hvorvidt du kan få udleveret oplysningerne og i givet fald hvilke oplysninger, du kan få udleveret. I din henvendelse til os er det derfor vigtigt, at du beskriver, hvad du skal anvende oplysningerne til.

En retlig interesse er når oplysningerne kan ændre din retstilstand eller behøves for at gøre en ret gældende. Det er en retlig interesse, når informationen har betydning for udfaldet af en verserende eller forestående retssag, eller for om en retssag kan anlægges.

Hvis der er tale om personoplysninger, skal du være opmærksom på, at vi kan iværksætte en høring af den pågældende registrant.

Hvis du efterspørger kontaktoplysninger på registranter, der er anonyme i vores whois-database kan du også henvende dig til en kommune. Læs mere her.

Hvis du anmoder om oplysninger på vegne af en registrant, bedes du fremsende fuldmagt i forbindelse med din henvendelse.