Forhandlerhåndtering

Den grundlæggende idé med forhandlerhåndtering er, at forhandleren kan håndtere en kundes domænenavn.

Vi vil i Punktum dk lægge os så tæt op ad andre domæneadministratorers implementering som muligt. Det vil sige, at vi følger EPP-standard i højest mulig grad. Vores forhandlerportal understøtter ligeledes det, der er muligt gennem EPP.

Forudsætninger

  • Forhandleren indhenter accept fra kunden for at kunne håndtere opgaver.
  • Vi indgår fortsat en aftale direkte med kunden, men det sker som en del af flowet på forhandlernes side.
  • Vi udfører fortsat identitetskontrol på alle nye kunder og lejlighedsvist på eksisterende kunder.
  • Kunden kan til enhver tid skifte til en anden forhandler, hvis det ønskes. Kunden har også altid mulighed for at skifte til selv at håndtere sit domænenavn via os (registranthåndtering).

Kundens accept

Det skal være klart for kunden, hvad denne siger ja til, og derfor skal forhandleren indhente accept fra kunden, før domænenavnet kan håndteres.

Forhandleren skal implementere et accept-flueben i sin købsproces eller indhente accept fra eksisterende kunder.

Et eksempel kunne se således ud:


Acceptér forhandlerhåndtering

 Jeg accepterer at [FORHANDLER] håndterer min .dk-domænenavn

Ved at lade [FORHANDLER] håndtere dit domænenavn, er du indforstået med, at du giver [FORHANDLER] ret til at foretage betalinger til Punktum dk, skifte navneservere, ændre kontaktoplysninger samt opsige domænenavnet på dine vegne.

Du kan til enhver tid ændre dette i Punktum dk’s selvbetjening
Læs mere om Punktum dk her.


Overgangsperiode frem til 30. juni, 2025

Indtil d. 30. juni, 2025 kan du frit henvende dig til de kunder, hvor du er navneserveransvarlig og anmode om at håndtere domænenavnet. Læs mere her.

Punktum dk har tillid til at forhandlerne indhenter accept fra kunderne og vil kun foretage stikprøver af dokumentationen.

Inden d. 30. juni, 2025 vil Punktum dk henvende sig til alle kunder og informere om, at de kan få håndteret deres domænenavn af en forhandler.

Skift af forhandler efter 30. juni, 2025

Efter d. 30. juni, 2025 kan kunden kun flyttes fra en forhandler til en anden ved, at der hentes et authinfo-token på Punktum dk's selvbetjening, som derefter gives videre til den nye forhandler. Både kunde (registrant) og afgående forhandler kan hente det nødvendige authinfo-token.

Skift til registranthåndtering

Kunden kan til enhver tid skifte fra forhandlerhåndtering til registranthåndtering på Punktum dk's selvbetjening og derved selv stå for administrationen af domænenavnet.

Authinfo-token benyttes ikke til denne proces.   

Hvis en forhandler ophører med at forhandle .dk-domænenavne, vil de domænenavne, som eventuelt håndteres på vegne af registranten, blive overført til registranthåndtering.