Procedure for betalinger til Punktum dk

Version 2.2, 26. april, 2023

1. Om betalinger til Punktum dk

1.1 I henhold til Punktum dk's Vilkår for brugsret til et .dk-domænenavn, punkt 5.9, skal alle betalinger til Punktum dk ske på den af Punktum dk anviste måde. Denne procedure beskriver den måde, som betalinger skal foregå på, og hvordan en registrant eller registrantens betaler kan vælge at få tilsendt fakturaer fra Punktum dk.

1.2 Denne procedure gælder betalinger til Punktum dk i forbindelse med domænenavne, hvor registranten har valgt registranthåndtering, jf. punkt 2.1 i Vilkår for brugsret til et .dk-domænenavn, og for betalinger vedrørende oprettelse og fornyelse af ventelistepositioner.

1.3 En registrant, som har valgt forhandlerhåndtering af sit domænenavn, jf. punkt 2.1 i Vilkår for brugsret til et .dk-domænenavn, skal foretage sine betalinger vedrørende domænenavnet til forhandleren på den måde, som forhandleren har anvist.

2 Varetagelse af betalerrollen

2.1 En registrant kan vælge at overlade rollen som betaler af sit domænenavn til en anden fysisk eller juridisk person. Registranten skal anvende Punktum dk's selvbetjening til at indsætte en anden som betaler for sit domænenavn.

En registrant kan desuden aftale med en forhandler af .dk-domænenavne, dvs. en juridisk eller fysisk person, der har en gyldig forhandlerkontrakt med Punktum dk, at denne skal varetage betalerrollen for registrantens domænenavn. 

2.2 En forhandlers betalinger til Punktum dk skal foretages som forudbetalinger via en forhandlerkonto hos Punktum dk, jf. forhandlerkontrakten.

3 Faktura fra Punktum dk

3.1 Før udløb af den registreringsperiode, som et .dk-domænenavn er betalt for, sender Punktum dk en faktura på fornyelse af registreringsperioden for det pågældende domænenavn. 

3.2 Punktum dk sender en faktura på fornyelse af registreringsperioden til en registrant via de kontaktoplysninger, som registranten har oplyst.

Hvis en registrant har indsat en anden juridisk eller fysisk person som betaler for sit domænenavn, udsteder Punktum dk fakturaen til denne betaler og sender fakturaen via de kontaktoplysninger, som Punktum dk har fået oplyst om betaleren.

Hvis betaleren er en forhandler af .dk-domænenavne, skal denne forudbetale, jf. punkt 2.2, og modtager ikke en faktura fra Punktum dk forud for udløb af registreringsperioden.

3.3 I nogle tilfælde skal en betaling til Punktum dk foretages online ved hjælp af Punktum dk's selvbetjening. Det gælder for:

 • Betaling af tilmelding til venteliste,
 • Betaling af forlængelse af en registreringsperiode, som betales i løbet af den allerede betalte registreringsperiode og før udstedelse af en faktura fra Punktum dk på fornyelse af registreringsperioden,
 • Betaling i forbindelse med overdragelse af brugsretten til et domænenavn,
 • Betaling af gebyr for genoprettelse og nyt periodegebyr i forbindelse med genoprettelse af et domænenavn efter suspension,
 • Tilkøb af VID-service.

4. Fremsendelsesmåder

4.1 Punktum dk sender en faktura pr. e-mail til registranten eller til betaleren, hvis registranten har indsat en anden som betaler for domænenavnet; dog ikke hvis betaleren er en forhandler, jf. punkt 3.2.

4.2 Registranten eller betaleren kan i stedet for e-mail vælge af få tilsendt en faktura på følgende måde:

 • E-boks; levering af fakturaen direkte i registrantens eller betalerens E-boks.
 • BetalingsService; fakturaen modtages som en vedhæftet fil i betalings-oversigten.
 • OIOUBL; elektronisk fakturering til det EAN-lokationsnummer, som registranten eller betaleren har oplyst.

4.3 Hvis registranten eller betaleren vælger en anden fremsendelsesmåde end e-mail, er dette forbundet med ekstra omkostninger, som Punktum dk vil opkræve på fakturaen til registranten eller betaleren. Alle priser fremgår af Punktum dk's hjemmeside.

4.4 En registrant eller en betaler kan vælge en af fremsendelsesmåderne i punkt 4.2 via Punktum dk's selvbetjening. Levering af faktura direkte i registrantens eller betalerens E-boks skal dog vælges på E-boks’ hjemmeside.

5. Betalingsmåder

5.1 En faktura fra Punktum dk kan betales på følgende måder:

 • Indbetaling på FIK-linjen i Netbank. 
 • Online via Punktum dk's selvbetjening med følgende korttyper: Visa/Dankort, MasterCard, Diners og JCB.
 • Online via Punktum dk's selvbetjening med MobilePay.
 • Automatisk betaling via tilmelding til BetalingsService.
 • Betaling via automatisk træk på betalings-/kreditkort.

6. Fremsendelse af varsel ved manglende betaling

6.1 Hvis en registrant eller registrantens betaler ikke har betalt en faktura fra Punktum dk om fornyelse af en registreringsperiode for et domænenavn, sender Punktum dk et varsel til registranten eller betaleren pr. e-mail. Punktum dk varsler, at domænenavnet suspenderes, hvis betaling ikke foretages senest på den forfaldsdato, der er anført i e-mailen.

Et varsel udgør i sig selv en faktura, der kan betales på samme måde som den oprindeligt fremsendte faktura på en af de i punkt 5.1 angivne måder.