Procedure for sikkerhedsforanstaltninger DNSSEC

Version 2.1, 26. april, 2023

1. Om sikkerhedsforanstaltninger på et .dk-domænenavn

1.1 Ifølge Punktum dk’s Vilkår for brugsret til et .dk-domænenavn, punkterne 6.2 og 6.3, kan en forhandler, en navneserveransvarlig eller registranten af et .dk-domænenavn varetage sikkerhedsforanstaltninger på domænenavnet. Denne procedure beskriver, hvilke sikkerhedsforanstaltninger, der er tale om, og anviser den måde, som sikkerhedsforanstaltningerne skal varetages på.

2. DNSSEC

2.1 Ved sikkerhedsforanstaltninger forstås DNSSEC (Domain Name System Security Extensions), som er en service, der verificerer rigtigheden af svaret på en DNS-forespørgsel. Det betyder for eksempel, at besøgende på en hjemmeside kan være sikre på, at det er den rigtige hjemmeside, de besøger, og dermed ikke er blevet omdirigeret til en falsk side.

3. Varetagelse af DNSSEC

3.1 En registrant kan lade den navneserveransvarlige for de navneservere, som registrantens domænenavn er tilknyttet, varetage DNSSEC. 

3.2 Hvis registranten har valgt registranthåndtering af sit domænenavn, jf. punkt 2.1 i Vilkår for brugsret til et .dk-domænenavn, kan registranten eller dennes fuldmægtig vælge selv at varetage DNSSEC i det omfang tekniske branchestandarder tillader det.

3.3 Varetagelsen af DNSSEC omfatter:

  1. Generering af nøglesæt (privat og offentlig krypteringsnøgle) til brug for DNSSEC
  2. Registrering af en offentlig krypteringsnøgle i Punktum dk’s system 
  3. Publicering af en eller flere offentlige krypteringsnøgler i DNS.
  4. Generering og publicering af signaturer, hvis indhold er krypteret ved brug af krypteringsnøgler.
  5. Vedligeholdelse af krypteringsnøgler.

3.4 Registranten eller dennes fuldmægtig kan overtage varetagelsen af DNSSEC for et domænenavn ved at anvende Punktum dk’s selvbetjening, som findes på adressen https://selvbetjening.punktum.dk/ eller DSU.

Den navneserveransvarlige melder nøgler ind ved at anvende Punktum dk’s selvbetjening eller DSU. Hvis den navneserveransvarlige samtidig er forhandler, kan den navneserveransvarlige ligeledes anvende EPP og Punktum dk’s forhandlerportal.

For yderligere information om ovennævnte metoder henvises til den tekniske information på Punktum dk’s hjemmeside.

3.5 Ved skift af navneservere for et domænenavn med tilknyttede DNSSEC-nøgler, vil eksisterende DNSSEC-nøgler blive fjernet og DNSSEC-service dermed afbrudt, indtil den nye navneserveransvarlige melder nye DNSSEC-nøgler ind til Punktum dk.

Denne procedure er fastsat i henhold til domænelovens § 14, stk. 1. Punktum dk A/S er forpligtet til at overholde god domænenavnsskik ved fastsættelsen af denne procedure, jf. domænelovens § 14, stk. 3.