Procedure for skifte af navneservere

Version 2.2, 26. april, 2023

1. Om skifte af navneservere

1.1 I henhold til Punktum dk’s Vilkår for brugsret til et .dk-domænenavn, punkt 6.4, skal et skifte af navneservere for et .dk-domænenavn foretages på den af Punktum dk anviste måde. Denne procedure beskriver, hvordan et skifte af navneservere skal finde sted.

2. Hvad er en navneserver og en navneserveransvarlig?

2.1 En navneserver er en server, der oversætter domænenavne til IP-adresser, sådan at en bruger, der for eksempel indtaster en webadresse i en browser, dirigeres til den rigtige hjemmeside på internettet.

En registrant er forpligtet til at have tilknyttet mindst to navneservere til sit domænenavn; den primære navneserver samt en sekundær navneserver, der kan tage over i tilfælde af udfald på den primære navneserver.

2.2 Den juridiske eller fysiske person, der har kontrollen over de navneservere, som et domænenavn er tilknyttet, kaldes en navneserveransvarlig.

3. Skifte af navneservere ved forhandlerhåndtering

3.1 En registrant, som har valgt forhandlerhåndtering af sit domænenavn, jf. punkt 2.1 i Vilkår for brugsret til et .dk-domænenavn, har bemyndiget sin forhandler til at sikre, at der er tilknyttet mindst to navneservere til sit domænenavn og til at skifte navneservere på domænenavnet, når der er behov herfor.

4 Skifte af navneservere ved registranthåndtering

4.1 En registrant, som har valgt registranthåndtering af sit domænenavn, jf. punkt 2.1 i Vilkår for brugsret til et .dk-domænenavn, skal for at skifte navneservere til sit domænenavn kontakte den navneserveransvarlige for de navneservere, som domænenavnet skal skifte til. 

4.2 Den navneserveransvarlige for de navneservere, som et domænenavn skal skifte til, kan gennemføre skiftet af navneservere ved at logge på Punktum dk’s selvbetjening. Den navneserveransvarlige skal på selvbetjeningen indtaste en autorisationskode, som er udleveret af enten registranten, dennes fuldmægtige eller den navneserveransvarlige for de navneservere, som domænenavnet skal skifte fra.

Registranten, dennes fuldmægtige eller den navneserveransvarlige for de navneservere, som domænenavnes skal skifte fra, kan generere den nødvendige autorisationskode ved at logge på Punktum dk’s selvbetjening.

4.3 En registrant eller registrantens fuldmægtig kan selv skifte navneservere på domænenavnet ved hjælp af Punktum dk’s selvbetjening, som findes på adressen https://selvbetjening.punktum.dk/

I selvbetjeningen skal registranten eller fuldmægtigen indtaste navnet på den af navneserverne, der er den primære navneserver, som domænenavnet skal skiftes til.

5. Forudsætninger for skifte af navneservere

5.1 Skifte af navneservere forudsætter, at domænenavnet ikke er suspenderet af Punktum dk, og at de nye navneservere er registreret hos Punktum dk. Navneserverne skal desuden svare autoritativt for domænenavnet, dvs. at domænenavnet skal være korrekt opsat på navneserverne.

Denne procedure er fastsat i henhold til domænelovens § 14, stk. 1. Punktum dk  A/S er forpligtet til at overholde god domænenavnsskik ved fastsættelsen af denne procedure, jf. domænelovens § 14, stk. 3.