Processen for id-kontrol i Punktum dk

Processen for id-kontrol kan initieres via forskellige processer hos Punktum dk. Det essentielle er, at kravet om id-kontrol for en registrant bliver håndteret, hvor dette anses for påkrævet.

Rollen som registrant kan tildeles via to processer:

 1. Ansøgning/oprettelse af nyt domænenavn
 2. Overdragelse af eksisterende domænenavn til ny registrant

ID-kontrol-mæssigt følger de to processer den samme underlæggende proces, dog med en forskel.

 • Generelt
  • Id-kontrol er centreret omkring brugeren. Det vil sige, at id-kontrollen er knyttet til registranten og ikke domæne(r)
  • Brugeren anmodes om ID-kontrol via e-mail
  • Anmodning om ID-kontrol udløber efter 25 dage
  • Id-kontrol skal gennemføres med succes for at undgå suspension grundet manglende id-kontrol
  • Hvis en anmodning om id-kontrol udløber eller afvises, markeres den angivne bruger som ”Ubekendt registrant”, og det pågældende domænenavn suspenderes i 30 dage 
  • Hvis en anmodning om id-kontrol allerede er aktiv, benyttes denne. Det betyder, at. det er den første anmodning til brugeren som er gældende, og evt. yderligere anmodninger om ansøgning/oprettelse eller overdragelse vil derfor have kortere levetid
  • Det er vigtigt at bemærke, at hvis en bruger har andre domænenavne og registranten markeres som ”Ubekendt registrant”, suspenderes også disse, da det er registranten som er markeret reelt er suspenderet og id-kontrollen er centreret omkring brugeren.

Ansøgning/oprettelse af nyt domænenavn

 1. Ved modtagelse af anmodning foretages der en risikovurdering, og den kan have følgende udfald:
  • Id-kontrol findes ikke nødvendig eller er allerede gennemført med succes
  • Id-kontrol skal indhentes via brug af MitID
  • Id-kontrol iværksættes, ansøgning afsluttes og det angivne domænenavn bliver aktiveret 
  • Id-kontrol iværksættes, anmodning afsluttes, men det angivne domænenavn afventer udfald af ID-kontrol (bemærk, at dette udfald er ikke gældende for overdragelse til ny registrant)
 2. Id-kontrol iværksættes på basis af bedst vurderede metode:
  • MitID for danske virksomheder, privatpersoner og foreninger
  • Manuel id-kontrol via anmodet dokumentation (stk. 2.7 i ’Procedure for kontrol af kontaktoplysninger og identitet af ny registrant med bopæl uden for Danmark’, og stk. 2.5 i ’Procedure for kontrol af kontaktoplysninger og identitet af eksisterende registrant med bopæl uden for Danmark’)
 3. Id-kontrol betragtes ikke som en succes:
  • Hvis den udløber efter 25 dage
  • Hvis den afvises (gælder kun for manuel id-kontrol)
 4. Ved succes: 
  • Markeres dette på registrant via EPP, i forhandlerportal og Selvbetjeningen
  • Eventuelle ikke-aktive domænenavne gøres aktive
 5. Hvis en anmodning om ID-kontrol udløber eller afvises, markeres den angivne bruger som ”Ubekendt registrant” og det pågældende domænenavn suspenderes i 30 dage

Overdragelse til ny registrant

 1. Ved modtagelse af anmodning foretages der en risikovurdering, og den kan have følgende udfald:
  • Id-kontrol findes ikke nødvendig, eller den er allerede gennemført med succes
  • Id-kontrol skal indhentes via brug af MitID
  • Id-kontrol iværksættes, ansøgning afsluttes og det angivne domænenavn bliver aktiveret 
 2. Id-kontrol iværksættes på basis af den bedst vurderede metode:
  • MitID for danske virksomheder, privatpersoner og foreninger
  • Manuel id-kontrol via anmodet dokumentation (stk. 2.7 i ’Procedure for kontrol af kontaktoplysninger og identitet af ny registrant med bopæl uden for Danmark’ og stk. 2.5 i ’Procedure for kontrol af kontaktoplysninger og identitet af eksisterende registrant med bopæl uden for Danmark’)
 3. Id-kontrol betragtes ikke som en succes: 
  • Hvis den udløber efter 25 dage
  • Hvis den afvises (gælder kun for manuel id-kontrol)
 4. Ved succes: 
  • Markeres dette på registrant via EPP, i Forhandlerportalen og Selvbetjeningen
  • Eventuelle ikke-aktive domænenavne gøres aktive
 5. Hvis en anmodning om ID-kontrol udløber eller afvises, markeres den angivne bruger som ”Ubekendt registrant”. og det pågældende domænenavn suspenderes i 30 dage

id-kontrol