Punktum dk opsætter eksterne testsystemer, såkaldte sandkasser, på nye og ændrede tekniske systemer. Formålet med disse sandkasser er for det første at skabe bredere eksponering af nyudviklet kode, og for det andet giver det mulighed for, at vores samarbejdspartnere kan afprøve nye funktioner inden de bliver gjort tilgængeligt i produktionssystemerne.

Nedestående skema beskriver de tilstræbte minimumstider for den periode som ny software skal være tilgængelige i en sandkasse i. Det viser også annoncering af idriftsættelsestidspunktet, som vil foregå i et servicevindue.

  Bagudkompatibel Tid
Sikkerhed Ja Afhængig af alvor
Nye funktioner Ja 3 uger
Ændring af system Nej 3 måneder*

* Punktum dk tilstræber at introducere ændringer af eksisterende funktioner i en bagud-kompatibel måde, sådan at både den gamle og den nye funktioner virker, hvorefter de gamle bliver fjernet efter minimum tre måneder.

Annonceringer om opgraderinger i sandkasser, idriftsættelser i produktion, servicevinduer, og andre vigtige informationer omkring vores tekniske platforme bliver meldt ud via driftsstatus

Fejlretning vil blive udført løbende uden varsel.

Servicevinduer

Punktum dk udfører vedligeholdelsesarbejde på driftssystemer, der giver under 5 minutters nedetid på mandage, tirsdage, og onsdage mellem kl. 6:00 og 7:00. Disse bliver ikke varslet.

Punktum dk varsler længerevarende servicevinduer, herunder disaster recovery test, mindst 30 dage før udførsel.

Definitioner

Sandkasse Et testmiljø, hvor brugerne kan afprøve en ny service eller funktion.
Bagudkompatibel Når der er tale om en teknologi, der kan arbejde med input genereret fra en tidligere version af teknologien.
Sikkerhed Sikkerhedshuller, der skal lukkes.
Nye funktioner En tilføjelse til et system. Systemet vil også fungere uden den nye funktion.
Ændring af funktioner Afgørende ændringer af et system, så det ikke er bagudkompatibelt.
For navneserveransvarlige

Punktum dk's driftstatus

Det er muligt at abonnere på spontant opståede hændelser og planlagt vedligeholdelse.
Du kan modtage notifikationer på fx e-mail, sms, slack og RSS.