Vilkår for VID-service

Version 1.3, 26. april, 2023

1. Om VID-service på et .dk-domænenavn

1.1 VID (Very Important Domain) er en service, som en registrant kan tilkøbe, og som giver registranten større sikkerhed for at undgå utilsigtede og uønskede handlinger på et .dk-domænenavn. 

VID-service indebærer, at der for nogle handlinger er en ekstra godkendelsesprocedure. VID-service indebærer ligeledes, at Punktum dk foretager en ekstra varsling pr. anbefalet brev over for registranten før en eventuel suspension på grund af manglende betaling af et periodegebyr.

1.2 VID-service tilbydes til registranter, der har valgt registranthåndtering som håndteringsordning for sit domænenavn, jf. punkt 2.1 i Vilkår for brugsret til et .dk-domænenavn.

2. Tilmelding til VID-service på et domænenavn

2.1 Tilmelding til VID-service kan foretages af registranten af domænenavnet eller dennes fuldmægtig. Tilmelding skal foretages ved at anvende Punktum dk’s selvbetjening, som findes på adressen: https://selvbetjening.punktum.dk/

3. VID-kontakt

3.1 En registrant eller en fuldmægtig kan udpege mindst én og op til tre VID-kontakter pr. domænenavn, der er tilmeldt VID-service. Er der udpeget mere end én VID-kontakt, er disse ligestillede i forhold til hinanden. Registranten og fuldmægtigen kan løbende udskifte og udpege nye VID-kontakter.
    
3.2 En VID-kontakt har bemyndigelse til på vegne af registranten at godkende visse handlinger vedrørende domænenavnet over for Punktum dk. 

4. Godkendelse og gennemførelse af handlinger

4.1 En registrant af et domænenavn, som er tilmeldt VID-service, kan gennemføre følgende handlinger, som ikke kræver yderligere godkendelse:

 • Skift af registreringsperiode for et domænenavn
 • Oprettelse af VID-kontakt
 • Nedlægning af VID-kontakt
 • Tilknytning af ny betaler eller fuldmægtig

4.2 En registrant af et domænenavn, som er tilmeldt VID-service, kan sætte andre handlinger i gang, som dog først kan gennemføres, når en VID-kontakt har godkendt dem. Det gælder for følgende handlinger:   

 • DNSSEC-afmelding
 • DNSSEC-tilmelding
 • Fjernelse af DNSSEC-nøgler
 • Tilknytning af DNSSEC-nøgler
 • Publicering af DNSSEC-nøgler
 • Manuel ændring af registrantens adresse

4.3 Nogle handlinger vedrørende domænenavnet er af afgørende betydning for registrantens brugsret og anvendelse af domænenavnet. Disse handlinger skal først godkendes af en VID-kontakt, hvorefter Punktum dk sender et anbefalet brev til registranten for at indhente den endelige godkendelse af handlingen. Først når registranten har modtaget det anbefalede brev, som indeholder en kode til godkendelsen, vil handlingen kunne godkendes endeligt. Det drejer om følgende handlinger:

 • Eksternt skifte af navneservere
 • Overdragelse af domænenavnet
 • Opsigelse af aftalen om brugsret til domænenavnet
 • Opsigelse af VID-service

5. Betaling for VID-service

5.1 Punktum dk opkræver et årligt gebyr pr. domænenavn med VID-service.

5.2 Hvis en registrant tilmelder sit domænenavn til VID-service i løbet af en registreringsperiode, opkræver Punktum dk et gebyr, der forholdsvis svarer til perioden fra datoen for tilmelding til registreringsperiodens udløb. 

Efterfølgende opkræves VID-gebyr for hele registreringsperioden samtidig med periodegebyret.

6. Varsling om suspendering ved anbefalet brev

6.1 Hvis en registreringsperiode for et domænenavn ikke er blevet fornyet ved betaling for en ny periode, kan Punktum dk suspendere domænenavnet. Punktum dk kan slette domænenavnet 30 dage efter suspension af domænenavnet, hvis registreringsperioden fortsat ikke er blevet fornyet. 

Før Punktum dk foretager en suspendering af et domænenavn pga. manglende fornyelse, sender Punktum dk et varsel til registranten eller dennes betaler for domænenavnet. For domænenavne, som er tilmeldt VID-service, sender Punktum dk herudover et ekstra varsel pr. anbefalet brev til registranten.