Skriftlig høring om administrative påbud om blokering af hjemmesider og domænenavne

Skriftlig høring om administrative påbud om blokering af hjemmesider og domænenavne

21. september 2023

Skal offentlige myndigheder have mulighed for at udstede påbud om blokering af adgang til hjemmesider og domænenavne uden retskendelse, men alene på baggrund af en afgørelse?

Dansk Internet Forum (DIFO) holdt den 21. juni 2023 en mundtlig høring for at afdække internetsamfundets holdning til administrative påbud i forbindelse med blokering af hjemmesider og domænenavne.  Som opfølgning på den mundtlige høring, har vi iværksat en skriftlig høring.

Den nye EU-forordning, Digital Service Act (DSA), forudsætter, at myndigheder kan påbyde, at der gribes ind over for ulovligt indhold på internettet uden forudgående retskendelse. Dette skal dog ske på baggrund af et påbud udstedt i medfør af EU-ret eller national ret. Den nye forordning afspejler den generelle tendens i samfundet mod at sætte mere ind over for ulovligt og skadeligt indhold på internettet – også uden at dette nødvendigvis sker på baggrund af en retskendelse.

Da DIFO repræsenterer internetsamfundet, ønsker vi at afdække internetsamfundets holdning til administrative påbud.

Fristen for denne høring er den 9. oktober 2023.

Læs notatet fra den mundtlige høring og invitationen til den skriftelige høring her.