Kundevilkår for automatisk kortbetaling

Version 1.2, 26. april, 2023

Aftalen om automatisk kortbetaling indgås direkte mellem Punktum dk og kortindehaveren vedrørende betaling for en registrants brugsret til et eller flere .dk-domænenavne eller for at opnå en fortrinsret til at få et bestemt .dk-domænenavn tilbudt (venteliste) i en abonnementsperiode. Aftalen er underlagt følgende vilkår, som kortindehaveren skal acceptere inden automatisk kortbetaling kan gennemføres:

1. Kriterierne for at gennemføre træk på kundens kortnummer

Kortindehaveren kan ikke benytte automatisk kortbetaling for den første abonnementsperiode.

Kortindehaver kan tilmelde sig automatisk kortbetaling via Punktum dk’s systemer for den anden abonnementsperiode og for efterfølgende abonnementsperioder og på den måde gennemføre betalingen af den aftalte ydelse. Det er en betingelse, at kortindehaveren allerede er registreret ved et bruger-id og kundenr. i Punktum dk’s systemer som pligtig at betale for ydelsen. 

Listen over de betalings-/kreditkort, som kan anvendes til automatisk kortbetaling, findes her.

Automatisk kortbetaling er gratis for kortindehaveren.

Når Punktum dk har registreret, at kortindehaveren har tilmeldt sig automatisk kortbetaling, sender Punktum dk en bekræftelsesmail til kortindehaveren identificeret ved et konkret bruger-id og kundenr. Herved kvitterer Punktum dk for, at der er indgået aftale om, at betalingen for en given abonnementsperiode, og herefter så længe betalingsforpligtelsen består eller indtil ophør/opsigelse af aftalen om automatisk kortbetaling, trækkes automatisk på det af kortindehaveren til enhver tid tilknyttede betalings-/kreditkort.

2. Fornyelse og ophør/opsigelse af abonnementsperioden

Hvis betalings-/kreditkort er tilmeldt automatisk kortbetaling, vil kortindehaveren, modtage en faktura via valgte forsendelsesmetode senest 30 dage før den måned, hvor abonnementsperioden udløber. Fakturaen vedrører den kommende abonnementsperiode for den ydelse, som er registreret under kortindehaverens bruger-id og kundenr. Fakturaen vil ligeledes være tilgængelig for kortindehaveren i Punktum dk’s systemer.

Trækket på det tilmeldte betalings-/kreditkort foretages 14 dage før den måned, hvor abonnementsperioden udløber (forfaldstidspunktet). Kortindehaveren kan indtil dagen før dette tidspunkt ændre kortoplysninger eller afmelde automatisk kortbetaling (fjerne kortoplysningerne). 

3. Kortindehaverens ansvar- og hæftelsesforhold

Det påhviler til enhver tid kortindehaveren at sikre, at det tilmeldte betalings-/kreditkort er aktivt, således at trækket herpå kan gennemføres på forfaldstidspunktet. 

Punktum dk betragter aftalen om automatisk kortbetaling som værende bindende udelukkende i partsforholdet mellem Punktum dk og den fysiske eller juridiske person, der er registreret i Punktum dk’s systemer ved et bruger-id og kundenr. som pligtig at betale for den aftalte ydelse, og som har tilknyttet et betalings-/kreditkort i eget navn. 

Retsvirkningerne af manglende betaling er beskrevet i Vilkår for brugsret til et .dk-domænenavn og Vilkår for optagelse på venteliste.

4. Hvilke oplysninger gemmer Punktum dk

Så længe kortindehavers ved bruger-id og kundenr. er tilmeldt automatisk kortbetaling, vil kortoplysningerne blive gemt hos den danske betalingsformidler QuickPay ApS. 

Punktum dk gemmer udelukkende betalingskortets udløbsdato og de sidste fire cifre i kortnummeret på det af kortindehaveren senest tilmeldte betalings-/kreditkort.
 
Alle informationer sendes sikkert, så uvedkommende ikke har mulighed for at få adgang til betalingsinformationerne. 

5. Fornyelse og sletning af kortnummer (kortudløb og skift af kort)

Kortindehaver kan via Punktum dk’s systemer til enhver tid ændre det tilknyttede betalings-/kreditkort eller skifte til en anden betalingsform (FIK-bankbetaling, Online betaling, Betalingsservice eller MobilePay-subscription).

Punktum dk vil forud for forfaldstidspunktet informere kortindehaveren, hvis betalings-/kreditkortet ikke længere er aktivt. Kortindehaveren vil i den forbindelse blive opfordret til at forny kortoplysningerne. 

Afmeldes automatisk kortbetaling, vil Punktum dk uden ugrundet ophold slette kortoplysningerne i egne og QuickPay ApS’ systemer.