Roadmap

I arbejdet med vores systemer arbejder vi efter følgende roadmap.

For dig som forhandler er der særligt følgende forhold du skal være opmærksom på.

Løbende forbedringer

Hvis du har input til features du ønsker, skal med i Punktums dk’s planlægning, så kontakt Relationship manager Elin Smeby.

For at sikre en mere smidig proces omkring dette, vil vi i Q3 2023 etablere et featureboard, som vi vil bruge aktivt i prioriteringen af de ønsker, der meldes ind fra vores forhandlere. Vi vil invitere alle vores forhandlere med i dette feature board.

Unikpånettet og modtagelse af refferals fra Punktum dk’s hjemmeside.

Der udsendes information om hvordan, man som forhandler kan deltage i Punktum dk’s refferal-program. Denne information sendes til alle forhandlere. 

Igangsættelse af analyse med henblik på nye versioner af forhandlerportalen og Punktum dk's selvbetjeningsløsning.

I efteråret igangsættes en analyse proces af Punktum for at afdække krav og ønsker til nye versioner af den forhandler portal som Punktum dk tilbyder til alle forhandlere og selvbetjeningsportalen, der tilbydes til alle registranter.

Vi vil i den proces invitere alle forhandlere til at deltager i at give input

Punktum dk's roadmap

Roadmap for 2024-25

Gå til roadmap
Dreng med guitar

Elin Smeby relationship manager hos Punktum dk

Elin Smeby

Relationship manager

esm@punktum.dk

Kontakt Elin, hvis du har spørgsmål vedrørende din forhandlerkontrakt, roadmap, nyhedsbreve eller lignende på mail eller telefon 61707708.