Far og datter med device

Planlagte og gennemførte releases

Herunder finder du et overblik, over de ting, vi arbejder med på vores løsninger. Vi har inddelt dette i to kategorier; Known issues, som vedrører fejl på vores systemer og feature requests, som vedrører de ændringer, forbedringer og nyudviklinger vi ønsker at lave. Listerne bliver til efter input fra brugerne af systemerne.

Known issues

Lige nu arbejder vi med at udbedre disse issues. Hvis der kendes en release dato vil den fremgå under det enkelte punkt.

#1951 - Invalid response code 1000 on failed commands Open

#2086 - Occasional timeout on domain:transfer Open

#2348 - Improve error handling for incorrect use of authinfo token - Open


Feature requests

Lige nu arbejder vi med disse requests. Hvis der kendes en release dato vil den fremgå under det enkelte punkt.

#2021 - Add extension dkhm:VID to display domain VID status via EPP - Open

#2022 - Add extension dkhm::idControlStatus to display client ID control status via EPP - Open

#2083 - Add paid until date to domain:info - Open

#2092 - Transaction log in registrar portal - Open

#2149 - Change DNSSEC status display in WHOIS - Open

#2263 - Enable registrar to define default recipient of poll messages - Planned

#2427 - Enable registrar to opt-out email receipts - Planned

#2428 - Lookup proxy role on domain:info - Open

#2429 - Lookup renew period on domain:info - Open

#2431 - Include detailed information on contact data changed in poll message - Open

#2343Support case emails should contain in subject - Planned

#2482 - Ability to specify more than one recipient for prepaid alerts - Planned

Legeplads

Breaking changes

I forhold til vores løsninger, er der en række grundlæggende forhold der ændrer sig.

Release notes

Herunder kan du se den seneste releases vi har gennemført. Du kan se den fulde liste over gennemførte releases på linket herunder. Bemærk, at alle GitHubs noter er på engelsk.

29. March 2023

Release (EPP 4.10.0

Introduktion af EPP-poll-meddelelse, når domænestatus ændres, angivet som feature request #2082. Forskellige registrets forretningsprocesser kan påvirke status for domæner og dermed hvilke operationer registratorer må udføre samt betalingsstatus og udløbsdatoer osv. Tidligere var den eneste måde for registratorer at få disse oplysninger på ved periodisk at anmode om domæneoplysninger for hele deres portefølje af domæner. Med denne funktion bliver afstemningsbeskeder nu offentliggjort med det samme, når disse ændringer sker.

Begrænsninger: Denne funktion understøtter kun domæner, der håndteres af registrator. Poll-meddelelser udgives til REG-*-bruger. Vi har en separat feature request, #2263, vedrørende at gøre det muligt for registratorer at definere, hvilke brugere der skal være standardmodtagere af poll-meddelelser. Denne funktion er endnu ikke planlagt til udvikling.

Release (RP 3.14.1)

Rettelse af fejl ved opdatering af sekundær e-mail, opført som known Issue #2420, forbedret håndtering af kontaktoplysninger synkronisering med dansk virksomhedsregister (CVR) og diverse mindre fejl- og layoutrettelser.

Release (SB 5.14.0)

Rettelser til ID kontrol proces-flows, rettelser til betalingshåndtering og diverse mindre fejl og layout korrektioner.

For navneserveransvarlige

Punktum dk's driftstatus

Det er muligt at abonnere på spontant opståede hændelser og planlagt vedligeholdelse.
Du kan modtage notifikationer på fx e-mail, sms, slack og RSS.