Releasearkiv

Herunder kan du se den fulde liste over gennemførte releases, på nær den seneste, som ses på forsiden. Bemærk, at alle GitHubs noter er på engelsk.

12. juni, 2023

Release (SB 5.16.0)

Implementering af "MitID Erhverv" eID-login for og ID-kontrol af danske erhvervsbrugere.

Rettelser til eID-kontrol for private brugere med navne- og adressebeskyttelse i centralpersonregisteret (CPR) og til adressehåndtering ved udførelse af opslag i dansk virksomhedsregister (CVR). Desuden diverse mindre fejl og layout rettelser.


29. marts, 2023

Release (EPP 4.10.0

Introduktion af EPP-poll-meddelelse, når domænestatus ændres, angivet som feature request #2082. Forskellige registrets forretningsprocesser kan påvirke status for domæner og dermed hvilke operationer registratorer må udføre samt betalingsstatus og udløbsdatoer osv. Tidligere var den eneste måde for registratorer at få disse oplysninger på ved periodisk at anmode om domæneoplysninger for hele deres portefølje af domæner. Med denne funktion bliver afstemningsbeskeder nu offentliggjort med det samme, når disse ændringer sker.

Begrænsninger: Denne funktion understøtter kun domæner, der håndteres af registrator. Poll-meddelelser udgives til REG-*-bruger. Vi har en separat feature request, #2263, vedrørende at gøre det muligt for registratorer at definere, hvilke brugere der skal være standardmodtagere af poll-meddelelser. Denne funktion er endnu ikke planlagt til udvikling.

Release (RP 3.14.1)

Rettelse af fejl ved opdatering af sekundær e-mail, opført som known Issue #2420, forbedret håndtering af kontaktoplysninger synkronisering med dansk virksomhedsregister (CVR) og diverse mindre fejl- og layoutrettelser.

Release (SB 5.14.0)

Rettelser til ID kontrol proces-flows, rettelser til betalingshåndtering og diverse mindre fejl og layout korrektioner.


2. marts, 2023

Release (RP 3.14.0)

Tilføjelse af ny rapport "Incitamentspotentiale" samt mindre fejl- og layoutrettelser.


28. februar, 2023

Release (SB 5.13.2)

Rettelse af fejl og generelle forbedringer af genoprettelses-flow, fejl relateret til momshåndtering af udenlandske virksomheder samt mindre fejl- og layoutrettelser.


21. februar, 2023

Release ( EPP 4.9.0 and RP 3.13.0)

Ved modtagelse af en contact:create-anmodning for en dansk bruger indeholdende dkhm:EAN, verificeres den oplyste værdi mod det offentlige virksomhedsregister og brugeren indstilles automatisk til at modtage fakturering via EAN. Rettelse af poll-besked ved ændring af navneservere, der lejlighedsvis mangler værtsnavne, angivet som know issue #2280

Fjern mulighed for at vælge papirfaktura. Rettelse af manglende kvittering ved gennemførelse af betalinger til prepaid konto, angivet som known issue #2193 samt mindre fejl- og layoutrettelser.


9. februar, 2023

Release (SB 5.13.0)

Åbner op for login og ID-kontrol ved hjælp af "MitID Privat" for danske private brugere. NemID vil stadig være tilgængeligt som sekundær mulighed for alle eksisterende brugere, hvorimod nye private brugere kun vil være i stand til at gennemføre den nødvendige ID-kontrol ved hjælp af MitID. Login og ID-kontrol for virksomheder og organisationer, der bruger "MitID Erhverv" er i øjeblikket ikke understøttet, men forventes at blive gjort tilgængelige i løbet af 2. kvartal 2023. Fjerner muligheden for at vælge papirfakturering, sikkerhedsfunktionsjusteringer til Firefox-browsere og muliggør bulk-download af fakturadokumenter.

Rettelser af korrigeret momsberegning ved ejerskifte for virksomheder, fjern forkert visning af ventende ventelisteanmodninger, portalbrugere med betalerrolle ude af stand til at opdatere forudbetalt konto notifikationstærskler, fejl ved forsøg på at udføre betalinger til forudbetalt konto, fjern links til redigering af forhandler-håndteret brugere og nogle mindre fejl- og layoutrettelser.


12. januar, 2023

Release (RP 3.12.0)

Incitamentopgørelse med månedlig afregning i forhandlerportalen, angivet som feature request #2093.

Rettelse af fejlhåndtering ved forsøg på at ændre domæneejer til registrant med udløbet ID-kontrol, fjern forkert visning af ventende ventelisteanmodninger, portalbrugere med betalerrolle ude af stand til at opdatere forudbetalte kontounderretningstærskler og fejl ved forsøg på at udføre betalinger til forudbetalt konto. Desuden nogle mindre fejl og layoutrettelser.


5. januar, 2023

Release (EPP 4.8.1)

Fejlrettelser af ekstern redelegering med ikke-linket bruger-id ikke mulig, angivet som known issue #2217 og forringet ydeevne af info:contact-kommando, oangivet som known issue #2236.


14. december, 2022

Release (EPP 4.8.0)

Aktiverer poll-beskeder om opdateringer til og sletning af forhandlerhåndterede kontakter, opført som feature Requests #2116 og #2084.


23. November, 2022

Release (EPP 4.7.0, RP 3.11.0 and SB 5.12.0)

Tillad overførsel til registratorhåndtering uden at udløse ID-kontrol (EPP/RP/SB), angivet som known issue #2142.

Fejlrettelser af domænenavn mangler fra ID-kontrol-e-mail-påmindelse (SB), angivet som known issue 2085, fejl ved forsøg på fornyelse via registrarportal (RP) og forskellige mindre layout- og fejlrettelser.   


17. november, 2022

Release (EPP 4.6.1)

Rettelse af fejl ved forsøg på REDEL på ikke-forhandlerhåndterede domæner, anført som known issue#2171 og fejl ved opdatering af e-mail på registerlåst kontakt via EPP, når street2 er indstillet, angivet som known issue#2150. Også rettelse af contact:create mislykkes, når dkhm:pnumber-udvidelse er angivet.


7. november, 2022

Release (EPP 4.6.0, WHOIS 5.1.0 og SB 5.11.0)

Features: Tilføj visning af registrator på domæner, der er forhandlerhåndteret, der endnu ikke er aktiveret (WHOISD), angivet som known issue #2096, supportinput og validering af EAN-nummer under klientoprettelse (SB) og fjern af visning af registrantoplysninger på domæner, hvor registrant-id endnu ikke er bekræftet (WHOISD)

Fejlrettelser: Muligt at overføre domænenavn til dig selv (EPP), angivet som known issue #1954. Manglende kvittering til tidligere NSA om gennemført domæne-redelegering (EPP), angivet som known issue #2038. Tillad NSA at ændre DNSSEC på domæner, der håndteres af registrator via EPP, angivet som known issue #2043. Rettelse af domæne:paDato forkert formateret i EPP, angivet som known issue #2066, host:create udløser anmodning til linket NSA på ikke .dk-navneservere via EPP, angivet som known issue #2071 og domænenavn mangler fra ID-kontrol-e-mail-påmindelse i SB. Også forskellige mindre layout og fejlrettelser.   


19. september, 2022

Release (SB 5.10.0 and RP 3.9.0)

Forbedringer relateret til domænegenoprettelse og fakturaspecifikationer, der ikke er tilgængelige i registratorportalen, angivet som known issue #1981. Bruger også ekstern kilde til validering af EAN-nummer (elektronisk fakturaadresse for offentlige danske, grønlandske og færøske institutioner) og adgang til at downloade alle finansielle dokumenter for valgt periode med ét klik. Rettelse af interne redelegeringsfejl og diverse mindre layout og fejlrettelser.

Forbedringer relateret til domænegendannelse, brug af ekstern kilde til validering af EAN-nummer og diverse mindre layout og fejlrettelser. 


15. september, 2022

Release (EPP 4.5.0)

Funktionsopdatering til resData-sektionen inklusive domæne tilføjet for alle relevante afstemningsmeddelelser, angivet som known issue #1937 i produktionsmiljøet. Tilføjet brug af ekstern kilde til validering af EAN-nummer (elektronisk fakturaadresse for offentlige danske, grønlandske og færøske institutioner) indsendt via dkhm:EAN-udvidelsen i oprette og opdatere kontakt. Tillad ikke indsendelse af EAN for ikke-danske, grønlandske eller færøske offentlige institutioner, og udsted ikke en godkendelsesanmodning ved oprettelse af navneserver for linket NSA, angivet som known issue #1950 i produktionsmiljøet.

Rettelse af EPP-tjenestebruger til at anmode om ændring af navneserveradministrator (NSA), fejl returneres efter vellykket tilbagetrækningskommando og gør contact:voice til et påkrævet felt.


30. august, 2022

Release (EPP 4.5.0) - Udelukkende i SANDBOX-miljø

Funktionsopdatering til resData-sektionen inklusive domæne tilføjet for alle relevante afstemningsmeddelelser, angivet som known issue #1937 i produktionsmiljøet. Tilføjet brug af ekstern kilde til validering af EAN-nummer (elektronisk fakturaadresse for offentlige danske, grønlandske og færøske institutioner) indsendt via dkhm:EAN-udvidelsen i oprette og opdatere kontakt. Tillad ikke indsendelse af EAN for ikke-danske, grønlandske eller færøske offentlige institutioner, og udsted ikke en godkendelsesanmodning ved oprettelse af navneserver for linket NSA, angivet som known issue #1950 i produktionsmiljøet.

Rettelse af EPP-tjenestebruger til at anmode om ændring af navneserveradministrator (NSA), fejl returneres efter vellykket tilbagetrækningskommando og gør contact:voice til et påkrævet felt.


16. august, 2022

Release (RP 3.8.0)

Indlejring af kontaktformularen, asynkron behandling af oprettelse, opdatering og sletning af portal- og servicebrugere. Rettelse af fejl, der blokerede adgang til opdatering af kontaktoplysninger eller kontaktoplysninger og diverse mindre layout og fejlrettelser.


10. august, 2022

Release (SB 5.9.1)

Løser problemet med manglende kvittering efter afslutning af ekstern redelegering, angivet som known issue #1936. Optimeret fejlbeskrivelse i forhold til ID kontrolproces vha. NemID og diverse mindre layout og fejlrettelser.


9. august, 2022

Release (EPP 4.4.0)

Forbedret brugermatch ved oprettelse af kontakt ved brug af AUTO i stedet for FORCE og forbedrede ydelsesovervågningsfunktioner.

Forkerte fejlmeddelelser ved overførsel nægtes på grund af kontakt-ID-kontrolstatus og fejl ved forsøg på at tømme og tilføje DSRECORDS, når der ikke findes nogen poster rettet. Duplikerede e-mailkvitteringer fra registranten ved re-delegering og forkert fejlkode returneret ved forsøg på at tilføje DSRECORDS bliver afvist på grund af manglende privilegium rettet.


29. juni, 2022

Release (RP 3.7.0)

Gør brug af alternativ registrator-e-mail til modtagelse af finansielle dokumenter mulig, anført som known issue #10511.


7. juni, 2022

Release (SB 5.8.0)

Ikke-aktiverede domæner sendes til zone før sletning. Når ikke-aktiverede domæner er markeret til sletning, bliver de uretmæssigt gjort tilgængelige i zone angivet som known issue #10519, og forskellige mindre layout- og fejlrettelser.


1. juni, 2022

Release (RP 3.6.0)

Udelukkende annullering på dags dato for ikke-aktiverede domæner. Fejlretning i forbindelse med konto- og porteføljerapportering og diverse layout- og fejlrettelser.


24. maj, 2022

Release (SB 5.7.0)

Introduktion af integration af eIDAS-infrastrukturen for registrant-tjenester. Dette er et fælles projekt mellem fire europæiske ccTLD-registre. Læs mere om dette fælles projekt her https://regeid.eu/. Præstationsforbedringer relateret til DSRECORD-operationer og relateret til redelegerings-operationer. Desuden diverse mindre layout og fejlrettelser.


28. april, 2022

Release (RP 3.5.0)

Forbedring af funktionsopdatering til eksisterende brugermatch ved oprettelse af bruger og aktivering af automatisk/tvungen-indstilling ved brugeroprettelse. Mindre fejlrettelser, der adresserer registrering af navneservere på ikke .dk-domæner, angivet som known issue #11317, fejl på Authinfo-tokens udstedt for domæner med VID-tjeneste angivet som known issue #11489 og diverse mindre layout- og fejlrettelser.


19. marts, 2022

Release (SB 5.6.0)

Opdatering til understøttelse af centrale databaseopgradering, rettelse af manglende visning af ældre fakturaer samt en række mindre GUI rettelser.


15. marts, 2022

Release (EPP 4.3.1, RP 3.4.0 og SB 5.5.0)

Forbedring af betalingsindstillinger i forhandlerportalen og forberedende opdateringer til databaseinfrastrukturen for selvbetjeningen og forhandlerportalen.

Mindre bug-fixes af udeblivende besked til forhandler ved fjernelse af betalerrolle, på DSRECORD for VID-domæner, fjernelse af rettigheder ved intern overdragelse, af unødvendige begrænsninger i navneserverhåndtering, i fejlbeskeden ved flush af DSRECORD på domæner uden privilegier samt en række mindre kosmetiske justeringer.  


2. marts, 2022

Release (EPP 4.3.0)

Forbedring af returkoder og fejlmeddelelser, der forbyder og blokerer overførsler. Opført som known issues #10012. Tilføjelse af data (moms, EAN og P-nummer) til kontaktoplysninger svar og rettelse af statuskoder i forbindelse med skift af navneserver.


9. februar, 2022

Release (RP 3.3.0 and SB 5.4.0)

Rettelse af fejl, hvor nogle forhandlere manglede muligheden for at tilføje navneservere og navneserveradministratorer til deres forhandlerkonto i forhandlerportalen, ved manglende whois-handle. Opført som known issue #9941. Tilføjelse ad kvittering til tidligere navneserveradministrator på gennemført re-delegering.

Mindre bug-fixes i forbindelse med time-out ved søgninger i Forhandlerportalen, rolle-accept for NSA allerede i gruppe, filhåndtering ved download af fakturaer og en række kosmetiske justeringer. 


18. januar, 2022

Release (RP 3.2.0 and EPP 4.2.0)

Tilføjelse af EPP-poll-meddelelser relateret til domæneoverførsler, opført som known issue #9863.Tilføjelse af EPP-poll-meddelelser relateret til ejerskifte, opført som known issue #9979, og manuel fornyelse op til udløbsdatoen for et domæne, opført som known issue #10288.

Fejlrettelser relateret til fejl i EPP ved forsøg på at blive/fjerne betaler ved hjælp af EPP-tjenestebruger, i RP ved forsøg på at redelegere domæne til 3 eller flere navneservere, hvor en navneserver er inaktiv, outputfejl i RP ved godkendelse af ændring af navneservere påbegyndt ved hjælp af NSU-service, rettelse af filnavngivning ved download af fakturaer som PDF via RP og diverse mindre layout og fejlrettelser. 


13. januar, 2022

Release (SB 5.3.0)

Opdatering og konsolidering af FAQ-sektionen samt implementering af forudsætninger for udvidet EPP-poll-meddelelse. Fejlretning af generering af autorisations-token til redelegering af VID-domæner, fejlretning ved oprettelse af dansk bruger i forbindelse med overdragelser og en række layoutjusteringer.


22. december, 2021

Release (SB 5.2.2)

En mindre fejlrettelse relateret til fakturaer og overdragelser.


17. december, 2021

Release (SB 5.2.1)

Rettelse til håndtering af referencer fra faktura. Blokering af muligheden for at modtage anmodninger om ejerskifte til brugere, som allerede er knyttet til en forhandlerkonto. Forbedring af fejlhåndtering i forhold til ændring af navneservere for navneservere som ikke er aktive og enkelte mindre interne rettelser.


14. december, 2021

Release (EPP 4.1.1)

En mindre fejlrettelse med understøttelse af "_" i firmanavne og oprydning af poll-beskeder, der indeholder overflødig XML.


7. december, 2021

Release (SB 5.2.0)

Fejlrettelse af, at udløbsdatoerne er afhængige af status for de underliggende finansielle transaktioner. Opført som known issue #9902. Optimeret format for autorisationstoken, rettet et problem, hvor det var muligt at specificere en ændring af navneservere til inaktive navneservere og rettelse af en mindre fejl i domænenavnets detaljevisning.


6. december, 2021

Release (EPP 4.1.0)

Fejlrettelse af, at udløbsdatoerne er afhængige af status for de underliggende finansielle transaktioner. Opført som known Issues #9902. Tilpasset forretningsreglerne i forhold til redigering af registranter ved forhandlerhåndtering, så dette nu er muligt via EPP og forhandlerportalen (RP) som fuldmægtig. Opført som known Issues #9944. Forbedret autorisationstoken-format, implementeret fejlhåndtering for ejerskifteproces, rettet problem med ansøgninger om domænenavne tilbudt fra venteliste og rettet TLD-håndtering.


2. december, 2021

Release (RP 3.1.0)

Fejlrettelser af, at udløbsdatoer er afhængige af status for de underliggende finansielle transaktioner, eksportfacilitet i PowerBI-integrationen, korrektion af TLD-håndtering og optimerede ”backgroound workers”. Justering af forretningsreglerne for fuldmægtig-rollen anført som known issue # 9944, forbedrede autorisationstoken-formatet, deaktiverede muligheden for at foretage en overdragelse af registrant til den eksisterende registrant og frakobling af WHOIS-handle fra registratorkontoen. Endelig nogle GUI og tekstjusteringer.


30. november, 2021

Release (SB 5.1.7)

Mindre fejlrettelse, den adresserer TLD-fejl samt deaktivering af fravalg af BetalingService som betalingsindstilling.


18. november, 2021

Release (SB 5.1.6)

Mindre fejlrettelser, optimeringer og kosmetiske justeringer.


10. november, 2021

Release (SB 5.1.5)

Mindre fejlrettelser i hentning af DSRECORD’s og i beskrivelse af feature.

Release (NSU 2.1.0)

Mindre fejlrettelse af internt DNS-bibliotek og ”stille” fejl ved navneserver forespørgsel.


8. november, 2021

Release (RP 3.0.6)

Mindre fejlrettelser af sporadisk databasefejl og fejl i domænesøgning for slettede domæner.


2. november, 2021

Release (SB 5.1.4)

Mindre fejlrettelser:

Et problem, hvor tilføjelse af DSRECORDs fejlede under sessionen, opført som known issue  #9943, manglende fejlhåndtering til intern proces for ejerskifte, iværksat af DK Hostmaster og angivelse af telefonnummer på en kvitteringsside for ikke-danske brugere i ejerskifteguiden.

Release (RP 3.0.5)

Mindre fejlrettelser i RP herunder known issue  #9776.


28. oktober, 2021

Release (NSU 2.0.1)

Forbedring til logning og fejl håndtering, da nogen fejlscenarier ikke blev observeret korrekt.


25. oktober, 2021

Release (EPP 4.0.6 & 4.0.7)

Retter fejl der medførte at meddelelse blev sendt til registrant ved manuel fornyelse af et forhandlerhåndteret .dk-domænenavn, ved igangsættelse af en manuel fornyelse hvor det ikke var muligt at angive domænenavnet i punycode, hvor EPP ikke ville afvise domænenavnansøgninger der allerede var oprettet eller sat i kø og mulighed for visning af saldoen på registratorkontoen via balancekommandoen for service brugere. 

Release (SB 5.1.3)

Mindre fejlrettelser i interne systemer.


14. oktober, 2021

Release (SB 5.1.2)

Fejlrettelse af manglende midlertidig password i forbindelse med overdragelse.


12. oktober, 2021

Release (SB 5.1.1)

Mindre fejlrettelser og optimeringer.


11. oktober, 2021

Release (EPP 4.0.5)

Løser fejl i domænenavnsansøgningssvar for accept eller afvisning, der sendes via EPP.


7. oktober, 2021

Release (EPP 4.0.5)

Løser problem med keytag 0, samt flush af DSRECORDs.


6. oktober, 2021

Release (RP 3.0.4)

Fejlrettelse af fejl i visning af arkiverede kontoaktivitet ved ændring af start- og slutdato.


4. oktober, 2021

Release (SB 5.1.0)

Kritisk fejlrettelse i forbindelse med betalingshåndtering ved overdragelser, re-introduktion af navneserverskift uden AUTHINFO-token samt en række mindre fejlrettelser.


30. september, 2021

Release (RP 3.0.3 og EPP 4.0.4)

Løser problemet med manglende aktivering af 2FA (2-faktor-godkendelse) for både enkeltbrugere og på policy-niveau for registratorkontoen. Løsning på fejl i kontonummer-resolution for servicebrugere ved kontrol af kredit for forudbetalt konto til domænenavnsapplikationer.


27. september, 2021

Release (EPP 4.0.3, WHOIS 5.0.1 og DSU 3.0.1)

Fejlrettelse vedrørende default håndtering af forhandlermodel, manglende visning af registrant i WHOISD ved forhandlerhåndterede domæner, samt fejl ved autorisation i DSU.


24. september, 2021

Release (EPP 4.0.2, RP 3.0.2 og SB 5.0.2 )

Mindre kosmetiske rettelser af kontaktinformation i forhandlerportalen, korrigering af fakturaproduktion og fejl ved ventelisteoprettelse i selvbetjeningen, samt fejlhåndtering ved skift af betalerrolle og fejlvisning af fuldmægtig- og betalerrolle ved registanthåndtering.


22. september, 2021

Release (RP 3.0.1 og SB 5.0.1)

Mindre sprogmæssige tilrettelser i forhandlerportalen og fejl i selvbetjeningen ved skift af fuldmægtigrollen.


20. september, 2021 b

Release (EPP 4.0.1)

Performanceoptimering i interne systemer.


20. september, 2021 a

Release ( SB 5.0.0, EPP 4.0.0, RP 3.0.0, DAS 2.0.0, WHOIS 5.0.0 og DSU 3.0.0)

For dig som forhandler af .dk-domænenavne introducerer denne release først og fremmest understøttelse af en forhandlermodel.

 • Du vil kunne overtage håndteringen af registranternes domæner, hvis registranten giver sin accept til det. Hvis du er indtrådt i incitament-ordningen, vil du kunne optjene bonus for de domæner du er forhandler for.
 • Registrering i op til 10 år
 • Automatisk fornyelse og udløb
 • Registrering fra venteliste.
 • Opsigelse og genoprettelse.
 • Skifte af forhandler
 • Forhandlerkonto, læs mere her.

Releasen introducerer også en ny proces til skift af navneservere for et domænenavn, der er registreret i Punktum dk’s registreringsdatabasen.

Ligeledes ændres måden at kontakte Punktum dk på. Med denne release introduceres en webbaseret kontaktformular, der kobles direkte til vore sagsstyringssystem. 

For dig som registrant af et .dk-domænenavn giver denne release dig en række fordele:

 • Du vil kunne få brugsretten til et domænenavn fra 1 år helt op til 10 år 
 • Du vil kunne vælge at lade en forhandler håndtere dit domænenavn. Det betyder bl.a. at forhandleren vil sørge for at betale for dig til Punktum dk, så du kun får én faktura fremover. Læs mere om forhandlerhåndtering, og hvad du skal gøre her.
 • Den navneserveransvarlige, altså dem der håndterer det tekniske på dit domænenavn, vil nu nemmere kunne tilvælge sikkerhedsteknologien DNSSEC, så du kan sikre dig mod visse typer af misbrug. Læs mere om det her.
 • Skal du i kontakt med vores support, kan du fremover kontakte os via en webbaseret kontaktformular, der er koblet til FAQ’er. Dette giver dig en hurtigere, nemmere og mere moderne service. Det er stadig muligt at kontakte os på telefon.