Vilkår for venteliste

Version 2.2, 1. oktober 2023

1. Om venteliste til et .dk-domænenavn

1.1 Punktum dk administrerer og vedligeholder en venteliste for .dk-domænenavne. Enhver fysisk eller juridisk person kan blive optaget på venteliste til et .dk-domænenavn, der allerede er registreret af en anden.

1.2 Venteliste betyder, at der er oprettet en kø til at registrere et allerede registreret domænenavn. Den, der er placeret som nummer ét på ventelisten, vil få tilbudt at registrere domænenavnet i tilfælde af, at domænenavnet bliver slettet.

2. Optagelse på venteliste

2.1 Anmodning om optagelse på venteliste til et domænenavn skal foretages på Punktum dk’s selvbetjening. Adgang til optagelse på venteliste fås ved at søge det ønskede domænenavn via WHOIS-søgningen på Punktum dk’s hjemmeside.

2.2 Det er muligt at blive optaget på venteliste, selv om andre allerede er optaget på venteliste til det pågældende domænenavn. De, der optages på venteliste, indplaceres på ventelisten i den rækkefølge, Punktum dk modtager anmodningerne om optagelse.

Den, der anmoder om optagelse på venteliste til et domænenavn, vil i forbindelse med anmodningen og før endelig optagelse på venteliste kunne se, hvilken placering på ventelisten vedkommende vil få.

3. Kontaktoplysninger

3.1 Den, der anmoder om optagelse på venteliste til et domænenavn, skal oplyse sine kontaktoplysninger, dvs. navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Hvis vedkommende er en dansk juridisk person, skal der ligeledes oplyses CVR-nummer.

3.2 Hvis den anmodende part allerede er bruger på Punktum dk’s selvbetjening, kan vedkommende indtaste sit eksisterende bruger-id.

4. Betaling for venteliste

4.1 Optagelse på venteliste er betinget af, at der betales gebyr for optagelse til Punktum dk. Gebyret dækker placering på ventelisten fra optagelsestidspunktet samt det følgende år. 

4.2 Fornyelse af ventelisteplaceringen efter det første år forudsætter betaling af et nyt gebyr til Punktum dk. Hvis der ikke indbetales gebyr for en kommende periode, slettes ventelisteplaceringen.

4.3 Alle betalinger til Punktum dk skal ske på den af Punktum dk anviste måde. Alle gebyrer er oplyst på Punktum dk’s hjemmeside.

5. Tildeling af et domænenavn

5.1 Når et domænenavn, som der er oprettet venteliste til, bliver slettet, sender Punktum dk meddelelse til den, der er placeret som nummer ét på ventelisten, med tilbud om at registrere domænenavnet. Domænenavnet skal registreres via en forhandler af .dk-domænenavne. Meddelelsen fra Punktum dk vil indeholde yderligere oplysninger om, hvordan registreringen af domænenavnet skal foretages.

5.2 Registrering af domænenavnet forudsætter, at ansøgeren indgår en aftale med Punktum dk om brugsretten til domænenavnet og dokumenterer sine kontaktoplysninger og identitet ved brug af MitID eller ved indsendelse af anden dokumentation som foreskrevet af Punktum dk.

5.3 Den, der er placeret som nummer ét på ventelisten, har 14 dage til at registrere domænenavnet. Registreres domænenavnet ikke inden for fristen på 14 dage, bliver domænenavnet tilbudt til den næste i rækken på ventelisten.

5.4 Hvis ingen af dem, der er placeret på venteliste, registrerer domænenavnet, frigives domænenavnet til almindelig registrering efter først-til-mølle-princippet.

Disse vilkår er fastsat i henhold til domænelovens § 14, stk. 1. Punktum dk A/S er forpligtet til at overholde god domænenavnsskik ved fastsættelsen af disse vilkår, jf. domænelovens § 14, stk. 3.