ID-kontrol hos os

For at verificere vores kunders identitet, skal alle, der bor i Danmark, gennemføre en identitetskontrol med MitID.

Vi gennemfører ID-kontrol for at komme internetkriminalitet i forkøbet og for at kunne opretholde anonymitet til personer, der er anonyme i CPR-registret.

Adresse i Danmark

Første gang du logger ind på vores selvbetjening, vil du blive bedt om at logge ind med MitID og dit bruger-id til vores selvbetjening og efterfølgende opgive CPR eller CVR-nummer.

Er du eksisterende bruger og har allerede valideret dig tidligere, skal du stadig gennemgå processen med ID-kontrol.

Læs hele proceduren for ID-kontrol af nye registranter og hele proceduren for eksisterende registranter.

Adresse i udlandet

For nye registranter med adresse udenfor Danmark gælder, at vi kontrollerer kontaktoplysninger på baggrund af en risikobaseret vurdering af de oplysninger, som er oplyst i forbindelse med en ansøgning om et domænenavn. Ved vurderingen af oplysningerne tager vi stilling til, om kontaktoplysningerne kan være forkerte, og om der dermed er en risiko for, at ansøgningen om domænenavnet kan knyttes til internetkriminalitet.

En ny registrant kan således blive anmodet om at indsende dokumentation, der kan påvise korrekt adresse og identitet. For hele proceduren se her.

Vi sender anmodning om id-kontrol via vores samarbejdspartner Visma Addo.

Vi gennemfører ligeledes rutinemæssige tjek af, om vores database er retvisende for eksisterende registranter med udenlandsk adresse. En eksisterende registrant med adresse uden for Danmark kan således også blive anmodet om at indsende dokumentation, der kan påvise korrekt adresse og identitet. For hele proceduren se her. Vi sender anmodning om dokumentation via vores samarbejdspartner Visma Addo.

Hvis du har adresse uden for Danmark, har vi ikke mulighed for at sammenholde dine oplysningerne med et udenlandsk register. Dette betyder, at du selv skal huske at opdatere navne- og adresseoplysninger i vores system.

Du vil heller ikke automatisk blive anonymiseret i vores offentligt tilgængelige whois-database, hvis du ønsker det. Hvis du vil anonymiseres, skal du fremvise dokumentation for, at du har opnået ret til navne- og adressebeskyttelse i henhold til lovgivningen i det land, hvor du er bosiddende.