Far og datter med device

Incitamentaftale med Punktum dk

Punktum dk ønsker at skabe incitamenter til at skabe vækst i antallet af registrerede .dk-domænenavne for at fastholde .dk nuværende markedsandel. Ligeledes til at øge andelen af domænenavne signeret med DNSSEC, for at bidrage til at skabe en mere sikker brug af internettet.

De forhandlere der ønsker det, kan indtræde i en incitamentsaftale med os. Det står forhandlerne frit om de vil benytte sig af begge eller en af de enkelte elementer i aftalen.

At fastholde og øge antallet af registrerede .dk domænenavne for at fastholde .dk nuværende markedsandel. Incitamentet opgøres på basis af antallet af domænenavne, der er forhandlerhåndteret af forhandleren, der har indgået incitamentsaftalen.

Års incitamentet opgøres som summen af de 12 enkelt måneder, og afregnes halvårligt.

At øge signeringen af domænenavne med DNSSEC for at bidrage til at skabe en mere sikker brug af internettet.

Forhandlerhåndterede .dk-domæner

Registranthåndteret .dk-domæner

  • Incitamentet opgøres på basis af antallet af signerede domæner med DNSSEC på den egen navneservice som forhandleren tilbyder.


Incitamentet opgøres månedligt som en punktmåling.

Års incitamentet opgøres som summen af de 12 enkelt måneder, og afregnes halvårligt.

Aftalen vil fra start indeholde to elementer, men ses over tid som dynamisk sådan at nye incitamentselementer kan komme til og andre udgå i takt med at markedet udvikler sig eller nye incitamenter skal skabes.

Kontor

Incitamentaftale

Ønsker du at indgå en Incitamentaftale med Punktum dk?