Implementeringsguide til registrering af .dk

Der er to måder at registrere, indgå aftale om brugsret, samt gennemføre id-kontrol på for .dk-domænenavne.

Denne guide forklarer dig, hvordan du kan implementere metode 1 eller 2.

Metode 1: Primært hos forhandler

Denne registreringsmetode går ud på, at 1) en kunde ansøger om et domænenavn hos  forhandler, 2) indgår aftale om brugsret til et .dk-domænenavn med Punktum dk hos forhandler, og 3) bliver tilknyttet et bruger-id hos Punktum dk. Hvis kunden er ny registrant og bosiddende i Danmark, skal denne gennemgå id-kontrol. Læs mere om id-kontrol.

  Hos forhandler Hos Punktum dk
Ansøgning x  
Aftaleindgåelse x  
ID-kontrol   x*

Metode 2: Primært hos Punktum dk

Registranten ansøger om domænenavn hos forhandler, men indgår aftale om brugsret til et .dk-domænenavn og foretager id-kontrol på Punktum dk's selvbetjening (minder om nuværende ordning).

  Hos forhandler Hos Punktum dk
Ansøgning x  
Aftaleindgåelse   x
ID-kontrol   x*

*Hvis ansøgning er for en registrant/bruger-id, der ikke allerede er id-kontrolleret hos Punktum dk.

Sådan gør du - metode 1

Følgende er nødvendigt for, at dine kunders .dk-domænenavne kan komme hurtigt i zonen. Nedenstående informationer 1-7 er påkrævet til implementering i henhold til Forhandlerkontrakten.

Implementering i frontend på din hjemmeside

På din hjemmesiden skal du i ét samlet format præsentere dine kunder for følgende:

 1. Det ansøgte .dk-domænenavn

 2. Ansøgers navn og adresse

 3. Angivelse af Punktum dk's navn og adresse

  1. Link til adresse på dansk og engelsk

 4. Følgende tekst fra Punktum dk om aftaleindgåelse

  1. På dansk

  2. På engelsk

 5. Statisk link til Punktum dk's Vilkår for brugsret til .dk-domænenavne

  1. Dansk: https://www.punktum.dk/artikler/vilkaar-for-brugsret-til-et-dkdomaenenavn

  2. Engelsk: https://www.punktum.dk/en/articles/terms-and-conditions-for-the-right-of-use-to-a-dk-domain-name

 6. Statisk link til Punktum dk persondatapolitik

  1. Dansk: https://www.punktum.dk/artikler/persondatapolitik

  2. Engelsk: https://www.punktum.dk/en/articles/privacy-policy

 7. En funktionalitet som kunden kan benytte til at acceptere aftalen om brugsret til domænenavnet, eksempelvis en tjekboks.

 8. Punktum dk's logo, tydelig placeret tekst om hvem Punktum dk er, link til Punktum dk's hjemmeside (ikke påkrævet af forhandlerkontrakten)

  1. Link til logo

  2. Link til intro-tekst, både dansk og engelsk

  3. Link til Punktum dk's hjemmeside https://www.punktum.dk

Det kan eksempelvis se sådan ud på din webshop, hvor alle informationerne er samlet på én side i et indkøbsflow.

metode 1

Tekniske specifikationer for ansøgningen

Registrator skal videregive følgende oplysninger ved ansøgning om et .dk-domænenavn via EPP eller Registratorportalen. Bemærk, at der er tale om en proces med flere skridt, da det kan være nødvendigt at oprette navneservere og/eller relevante brugere, inden ansøgningen kan indsendes i det påkrævede format. 

Den tekniske beskrivelse af ansøgningsprocessen er beskrevet i specifikationen for Punktum dk's EPP-service. Ansøgningen er også gældende for Registratorportalen, som tilbyder en brugergrænseflade til formålet.

Den tekniske beskrivelse kan findes her: https://github.com/punktum/epp-service-specification

Ansøgningens indhold

Nedenstående oplysninger skal med i indsendelse af ansøgningen samlet under et bruger-id for en bruger oprettet via EPP eller registratorportalen 

 1. Det ansøgte domænenavn
 2. Ansøgerens kontaktoplysninger, dvs. 
  1. navn
  2. adresse
  3. telefonnummer
  4. e-mailadresse
 3. Registreringsperioden

 4. Navnene på mindst to autoritative navneservere. Disse navneservere skal være oprettet i Punktum dk's system, inden at disse kan angives i ansøgningen

 5. CVR-nummer, hvis ansøgeren er en virksomhed, forening eller offentlig virksomhed

 6. Dokumentation for aftaleindgåelse vha. et tidstempel som angiver hvornår en ansøger har accepteret aftalen om brugsret til angivne domænenavn,. Registrator bør indsende ansøgningen hurtigst muligt for at sikre behandlingen samt sikringen af brugsretten til domænenavnet.

Alt dette samlet under et bruger-id for en bruger oprettet via EPP eller registrator portal inden indsendelse af ansøgning.

Sådan gør du - metode 2:

Hvis du alene indsender en ansøgning på vegne af en kunde og ikke lader aftaleindgåelse om brugsretten foregå på din hjemmeside, skal du præsentere ansøger for en informationstekst om den efterfølgende aftaleindgåelse.

 1. Link til teksten på dansk og engelsk

Derefter sender Punktum dk ansøger en e-mail med anmodning om aftaleindgåelse og evt. id-kontrol.

Det kan eksempelvis se sådan ud på din hjemmeside, hvor alle informationerne er samlet på én side i et indkøbsflow.

Accept

 

Implementeringen af ansøgningen for metode 2 er magen til metode 1, dog skal dokumentationen for aftaleindgåelsen udlades, og Punktum dk vil forestå aftaleindgåelse med ansøgeren via selv-betjeningsportalen.