Kundeservice

Har du problemer med dit domæne, kan du få hjælp her.

alt tekst

Kan vi hjælpe?

Hvis din hjemmeside eller e-mailadresse ikke virker, kan det være fordi vi har suspenderet dit domænenavn. Den mest almindelige grund er, at vi ikke har modtaget betaling for registreringen af domænenavnet.

Du kan nemt få din hjemmeside eller e-mailadresse til at virke igen ved at genoprette domænenavnet på vores online selvbetjening. Det koster et genopretningsgebyr på 125 kr. pr. domænenavn.

Et domænenavn kan være suspenderet i 30 dage. Hvis det ikke bliver genoprettet inden de 30 dage, opsiger vi registreringen af domænenavnet.

Overdrag domænenavnet, hvis du ønsker at give domænenavnet til en anden. Du kan overdrage domænenavnet på vores selvbetjening.

Vær opmærksom på, at domænenavnet ikke kan overdrages, hvis der ligger en ubetalt faktura på domænenavnet. Betal fakturaen og derefter kan du overdrage domænenavnet.

Det koster 70 kr. at overtage brugsretten til domænenavnet ved overdragelse. Efter en overdragelse har du ikke længere brugsretten til domænenavnet.

Trin 1

Vælg "Overdrag til ny registrant" i menuen "Administrer" til højre i listen over dine domænenavne.
BEMÆRK! Hvis du ønsker at overdrage flere domænenavne ad gangen, kan du finde det nederst på siden, under "Administrer flere domænenavne".

Overdragelse 1

Trin 2

Angiv bruger-id'et på den person eller virksomhed, du vil overdrage domænenavnet til.

Hvis du kender bruger-id'et på den, du ønsker at overdrage til, vælg "Anmod kendt bruger" og indtast bruger-id'et. Hvis du ikke kender bruger-id'et, vælg "Anmod ikke-kendt bruger / ny bruger" og indtast en e-mailadresse. Klik på VIDERE.

Overdragelse 2

Trin 3

Tjek at de indtastede oplysninger er korrekte og klik BEKRÆFT for at igangsætte overdragelsen.

Den nye registrant af domænenavnet vil nu modtage en anmodning pr. e-mail om at acceptere overdragelsen. Først når den nye registrant har accepteret og betalt, vil overdragelsen blive gennemført.

BEMÆRK! Hvis du kun er fuldmægtig på det domænenavn, der skal overdrages, vil der blive sendt en e-mail til den nuværende registrant med en anmodning om at godkende overdragelsen. Først når den nuværende registrant har godkendt, at domænenavnet overdrages, sendes der en e-mail til den fremtidige registrant, som skal acceptere overdragelsen, før den gennemføres.

Overdragelse 3

Hvis du ønsker at opsige brugsretten til et .dk-domænenavn, skal det ske via selvbetjeningen på vores hjemmeside, se hvordan nedenfor.

Når du har opsagt domænenavnet, vil domænenavnet blive suspenderet fra den dato, du vælger at opsigelsen skal gælde fra. Efter 30 dages suspension opsiges domænenavnet.

Bemærk, at en opsigelse er forbundet med et opsigelsesgebyr. Se den aktuelle pris i vores prisliste.

  • Hvis opsigelsesgebyret overstiger et evt. tilgodehavende, skal det resterende opsigelsesgebyr ikke betales.
  • Hvis du har modtaget en faktura på det domænenavn, som du ønsker at opsige, skal denne ikke betales.

Når du opsiger registreringen af et domænenavn, vil det efterfølgende kunne registreres af andre.

Trin 1

Vælg "Opsig domænenavn" i menuen "Administrer" til højre i listen over dine domænenavne.

BEMÆRK! Ønsker du at opsige mere end ét domænenavn ad gangen, finder du det under "Administrér flere domænenavne" nederst på siden.

Opsigelse 1

Trin 2

Angiv hvornår du ønsker, at domænenavnet skal opsiges. Klik VIDERE.

Opsigelse 2

Trin 3

Klik på BEKRÆFT for at gennemføre opsigelsen.

BEMÆRK! Hvis du kun er fuldmægtig på det domænenavn der skal opsiges, vil der blive sendt en e-mail til registranten med en anmodning om at godkende opsigelsen. Domænenavnet vil ikke blive opsagt, før registranten har godkendt opsigelsen.

Click to view full image

Har du brug for at kontakte os?

Der er tre særlige situationer vedrørende brugen af et .dk-domænenavn, hvor DK Hostmaster på baggrund af Vilkår for brugsret til et .dk-domænenavn er berettiget til at tage et domænenavn fra en registrant.

Det drejer sig om: 

  1. Typosquatting 
  2. Ved en åbenbar risiko for økonomisk kriminalitet 
  3. Ved åbenbart ulovlige handlinger, der krænker væsentlige sikkerheds- eller samfundsmæssige hensyn.

I alle tre situationer er der en række betingelser, der alle skal være opfyldt, for at DK Hostmaster er berettiget til at skride ind over for den måde et domænenavn bliver brugt på.

Du kan finde mere uddybende information her.

Det afhænger af sagens karakter, hvor du kan klage over indholdet på en hjemmeside.

Hvis der er tale om, at hjemmesiden anvendes til svindel, bedrageri eller andet kriminelt, skal du anmelde sagen til politiet. Se her hvordan du foretager en anmeldelse på politiets hjemmeside.

Der er tre helt særlige situationer, hvor Vilkår for brugsret til et .dk-domænenavn giver Punktum dk kompetence til at tage et domænenavn fra registranten på baggrund af den måde domænenavnet bliver anvendt på. Det drejer sig om

  1. Typosquatting,
  2. Ved åbenbar risiko for økonomisk kriminalitet eller phishing/malware, og
  3. Ved åbenbart ulovlige handlinger, der krænker væsentlige sikkerheds- eller samfundsmæssige hensyn. Du kan finde mere uddybende information om dette her, og om hvordan du indsender en klage til os.

En klage over anvendelse af et .dk-domænenavn til såkaldt Domain Name Warehousing eller på en måde, som er i strid med God Domænenavnsskik, kan indbringes for Klagenævnet for Domænenavne. Læs mere om Klagenævnet på www.domaeneklager.dk.

Du kan altid vælge at indbringe en konflikt vedrørende indholdet på en hjemmeside for de almindelige domstole.

Du kan finde mere uddybende information om dine klagemuligheder her.

Hvis der er tale om kriminelle forhold på nettet, f.eks. svindel, bedrageri eller lignende, er politiet den rette myndighed til at efterforske dette. Det gælder også sager om misbrug af personlige oplysninger på en hjemmeside og sager om krænkelse af immaterielle rettigheder, f.eks. salg af kopivarer.

Du kan læse mere om anmeldelser til politiet og foretage din anmeldelse på politiets hjemmeside.

Hvis du er udsat for typosquatting, kan du klage til Punktum dk. Typosquatting indebærer, at et domænenavn anvendes til at skabe forveksling med et andet næsten identisk domænenavn og dermed leder brugeren over på en helt anden hjemmeside end den, brugeren ønskede.

Det kan være domænenavne, der udnytter, at en bruger foretager en fejlagtig indtastning, stavefejl eller ombytning af ord.

For at vi kan gøre noget ved et .dk-domænenavn på grund af typosquatting, er der en række betingelser, der alle skal være opfyldt. Du kan finde mere information om typosquatting og betingelserne, som skal være opfyldt her.

Der er tre særlige situationer, hvor Punktum dk har kompetence til at tage et domænenavn fra en registrant på baggrund af brugen af domænenavnet. Disse tilfælde er beskrevet i afsnit 9 i Vilkår for brugsret til et .dk-domænenavn.

Det drejer sig om 1. Typosquatting, 2. Åbenbar risiko for økonomisk kriminalitet eller phishing/malware, eller 3. Åbenbart ulovlige handlinger, der krænker væsentlige sikkerheds- eller samfundsmæssige hensyn.

I alle tre situationer er der en række betingelser, der alle skal være opfyldt, for at vi er berettiget til at gøre noget ved et domænenavn. Du kan finde mere uddybende information her, og om hvordan du indsender en klage til DK Hostmaster.

Klagenævnet for Domænenavne behandler sager, hvor der er en tvist mellem to parter om, hvem der har mest ret til et .dk-domænenavn. Det betyder, at du f.eks. kan klage ved Klagenævnet, hvis der er én, der har registreret et domænenavn, som krænker dine navne- eller varemærkerettigheder. 

Du kan også klage til Klagenævnet for Domænenavne, hvis du synes, at et domænenavn bruges til Domain Name Warehousing eller i strid med God Domænenavnsskik. Og så kan du kan klage til Klagenævnet for Domænenavne over beslutninger truffet af os.

Du kan finde yderligere klagevejledning om mere uddybende information her.

Politiet

Hvis der er tale om svindel, bedrageri eller anden it-relateret kriminalitet, er politiet den rette myndighed til at efterforske dette. Det betyder, at du skal anmelde forholdet til politiet.

Se mere på politiets hjemmeside, om hvordan du foretager en anmeldelse til politiet.

Ja, det skal du gøre til Klagenævnet for Domænenavne, som har kompetence til at behandle denne type af sager efter domæneloven. Se her hvordan du kan klage til Klagenævnet for Domænenavne.

Domain Name Warehousing bliver i loven beskrevet som at registrere eller opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje.

Se alle spørgsmål og svar

Har du glemt adgangskoden til vores selvbetjening?

Du kan få tilsendt et nyt login her.

Nyt login
Dame med device

Kan du ikke finde din faktura?

I vores selvbetjening kan du få et overblik over alle dine betalinger og udestående fakturaer.

Gå til .dk-selvbetjening
PC med rød prik

Har du brug for at skifte navneservere?

Hvis du ønsker at skifte hostingudbyder, skal dit domænenavn have nye navneservere.

Læs mere
device på talerken

Kundeservice er åbent

Mandag 09:00 - 16:00
Tirsdag 09:00 - 16:00
Onsdag 09:00 - 16:00
Torsdag 09:00 - 16:00
Fredag 09:00 - 14:00

Skriv til os, hvis du har brug for hjælp eller har spørgsmål, så behandler vi din henvendelse hurtigst muligt.

Skriv eller ring til os

Du kan skrive til os her eller få fat på os telefonisk på 33 64 60 60. Hvis der er ventetid, har du mulighed for at  blive ringet op af den første ledige medarbejder. 

Kundeservice er lukket

Mandag 09:00 - 16:00
Tirsdag 09:00 - 16:00
Onsdag 09:00 - 16:00
Torsdag 09:00 - 16:00
Fredag 09:00 - 14:00

Hvis du har brug for hjælp eller har spørgsmål, så skriv til os, så behandler vi din besked hurtigst muligt.

Legeplads

Har du vundet en klagesag?

Læs om, hvordan du kan få overdraget et domæne efter en klagesag.